7 načina kako potaknuti kupce na plaćanje i poboljšati likvidnost

30. ožujka 2023.

5 min čitanja
ACJ AIMS poboljšanje likvidnosti

Kao poduzetnici uvijek morate zaštititi svoje poslovanje, vodeći računa o novčanom toku tj. stanju novca na računu.

A na žalost, često se prekasno fokus usmjeri upravo u tom smjeru.

Likvidnost je nužna u poslovanju svakog poduzeća, a možemo reći da ste likvidni kada na računu imate dovoljno novca za plaćanje svojih svakodnevnih obveza.

U nastavku su prijedlozi kako potaknuti kupce na plaćanje:

1. Odobrite im povoljnije uvjete za plaćanje prije roka


Svaka djelatnost ima neke svoje specifičnosti u poslovanju, a tako i poduzeća u plaćanju obveza. Možda imate kupce dužnike kojima bi odgovaralo obveze podmiriti prije roka plaćanja i ostvariti pravo na umanjenje obveze plaćanja za određeni postotak. Na zahtjev kupca ili možda na vašu inicijativu to je dobar način za brži dolazak do novca na računu.

ACJ AIMS kalendar rokovi plaćanja

2. Podsjetite svoje kupce pisanim putem na rokove plaćanja

Ako uočite kašnjenje kupaca u podmirivanju njihovih obveza bitno je reagirati odmah, a pogotovo u slučaju nepoznavanja razloga kašnjenja plaćanja. Razlozi mogu biti razni: nisu zaprimili račun, nisu zadovoljni s uslugom ili isporukom tj. ne smatraju je ispunjenom u potpunosti ili zatvaranje poduzeća.

ACJ AIMS novci u ruci

Tekst podsjetnika može biti veoma blag kao npr.

Podsjećamo Vas da na današnji dan imate nepodmirenih dugovanja prema XXX u iznosu od XX. Molimo Vas podmirite dugovanja u najkraćem mogućem roku.

Ili malo stroži, ako ste već prije imali problema s tim kupcem, kao npr.

Dužni ste pridržavati se svih zakonskih i ugovornih obveza koje su propisane, odnosno ugovorene.

Svjesni smo aktualne ekonomske situacije na tržištu, ali smo obavezni odgovorno postupati u upravljanju imovinom poduzeća.

Molimo Vas platite svoj dug što prije kako ne bismo pokrenuli aktivnosti prisilne naplate potraživanja.

Iskreno se nadamo da do toga neće doći i da će te podmirenjem svojih obaveze osigurati  nesmetan nastavak suradnje na obostrano zadovoljstvo.

3. Informirajte ih o vašim pravilima


Vaša interna pravila trebaju definirati u kojim uvjetima pokrećete npr. obračun zakonskih kamata ili uskratu isporuke robe prije plaćanja prethodne isporuke. Podsjetite kupce koja pravila primjenjujete.

Dobra prilika je kada vam npr. pošalju novu narudžbu. To može biti i trenutak u kojem vam se kupci dužnici obrate tražeći obročnu otplatu za podmirivanje duga i prijedlogom otplatnog plana. Vaš podsjetnik je bolji način, od npr. uskraćivanja isporuke sljedeće narudžbe bez najave.

ACJ AIMS izrada poslovnog plana


Primjer mail-a može biti sljedeći:
Obavještavamo Vas da s danom  XXX imate nepodmirene račune u iznosu od XX.
Molimo Vas navedeni iznos platite najkasnije do XX dana na transakcijski račun XXXXX otvoren kod XXX banke.
Ako Vaše obveze ne bude podmirene u navedenom roku, bit ćemo primorani dospjele obveze, uvećane za zateznu kamatu i troškove postupka, naplatiti pokretanjem ovršnog postupka/aktiviranjem zadužnice i sl.
Molimo Vas podmirite svoje obveze što prije kako ne biste bili izloženi dodatnim troškovima.

Ako gore navedeni podsjetnik ne bude dovoljan poticaj dužniku za podmirivanje duga, a imate npr. bjanko zadužnicu pošaljite prije njezine aktivacije dužniku mail:
Obavještavamo Vas kako smo, nakon višekratnih pokušaja naplate dospjelih dugovanja redovnim putem s danom XX. XXX prisiljeni aktivirati jamstva i bjanko zadužnice u iznosu od XXX kn poslati na naplatu.
Uprava društva donijela je  ovu odluku tek nakon detaljne procjene rizika, a sve s ciljem zaštite društva i naših ostalih kupaca.
Nadamo se da vam ova odluka neće prouzročiti smetnje u poslovanju, a iskustva iz naše dugogodišnje i uspješne suradnje pomoći Vam u razumijevanju našeg postupanja.

4. Nazovite kupce koji kasne s plaćanjem

Uspostavite telefonski kontakt s kupcem, pogotovo ako se radi o kupcima d s kojima poslujete dugo godina.
Ljubazno komentirajte kako su vjerojatno previdjeli plaćanje fakture i da vjerujete u podmirivanje obveza u najkraćem roku. Pripremite se za razgovor kako bi kupcu mogli odmah ponuditi opcije koje su vam prihvatljive.

ACJ AIMS telefonski poziv kupcima

5. Uključite kamatu za zakašnjelo plaćanje u uvjete poslovanja i odredbe svoje fakture

Tako ćete biti sigurni da svi kupci znaju vašu politiku naplate i kako se iste pridržavate.
Zakon o obveznim odnosima definira sljedeće: dužnik koji kasni s plaćanjem nekog duga, osim glavnice, duguje i kamatu (zateznu). Zatezna kamata je obvezna za dužnika. S druge strane, vjerovnik ima pravo na zateznu kamatu (tj. na obračun zatezne kamate), ali ne mora ju obračunati dužniku.

Naš savjet je: uključite u svoje ugovore, fakture odredbu o obračunu zakašnjelog plaćanja.

Nikad ne znate kada će vam upravo pozivanje na tu odredbu olakšati naplatu duga. Ako ste izdali račun na 10 tis. EUR, a kupac kasni s plaćanjem 30 dana kamate na koje imate zakonsko pravo iznose 68,22 EUR. Ukupan iznos računa koji vam kupac duguje je 10.068,22 EUR. Za izračun kamata možete koristiti i link. Promjene zateznih kamata možete naći na stranicama TEB-a.

6. Provjerite kreditnu sposobnost kupca

Za kupca koji ima lošu kreditnu sposobnost definirajte jasna pravila npr. može obročno plaćanje, ako dostavi osiguranje plaćanja. Možete u nekom drugom slučaju npr. zaračunati veće kamate (iznad zakonskih zateznih kamata). Kao instrumente osiguranja plaćanja možete koristiti zadužnice (najčešće bjanko), bankarsku garanciju.

Ako imate npr. kupca koji vam je dostavio zadužnicu na iznos duga, možete mu odobriti plaćanje kroz 3 mjesečne rate, onaj koji je dostavio visinu zadužnice koja je jednaka visini fakture možete odobriti 4 mjesečne rate i sl.

Kreditnu sposobnost provjerite na stranicama boniteti.hr, poslovna.hr….
Kreditnu sposobnost poduzeća možete i temeljem vama dostupnih podataka definirati kao pravila prema kojima reagirate na neplaćanje pojedinih kupaca.

Neki od najčešće korištenih kriterija su:

  • povijest plaćanja kupca, ako se radio o kupcu s kojim ste već imali suradnju
  • rizik industrije u kojoj se kupac nalazi. To znači kako je potrebno uvažiti tržišne okolnosti te ovisno o mogućnost za rast i razvoj i djelatnosti ili smanjenje gospodarskih aktivnosti oslabiti ili pooštriti uvjete plaćanja
  • dinamika fakturiranja prema kupcu i povezanost sa sezonalnosti industrije
  • dug kupca (broj faktura u dugu i njegova visina)
  • instrument osiguranja plaćanja

7. Provjerite imate li mogućnost kompenziranja duga


Ako imate obveze prema kupcu koji je ujedno dužan vama, pripremite izjavu o kompenzaciji i predložite je kupcu. Ako kupac izjavu ne potpiše, ona se ipak može provesti. Postoji mogućnost i višestruke kompenzacije (tri ili više partnera imaju međusobna potraživanja i obveze). U tom slučaju, nužan je potpis i pečat svake strane u kompenzacijskom krugu.

Postoji jedno ograničenje, a to je nemogućnost uključivanja u kompenzaciju poduzeća koja imaju blokiran račun.

Za informacije u realnom vremenu, o blokadi bilo kojeg poslovnog subjekta u RH možete koristiti usluge Fina InfoBlokade.

Odlučite li se za primjenu jednog ili kombinaciju više predloženih načina, znajte sljedeće: u rješavanju problema likvidnosti najvažnija je dosljednost.

Ako vam je potrebna pomoć na poboljšanju likvidnosti kontaktirajte nas.

Analiziramo financijsko stanje vašeg poduzeća i predlažemo konkretna rješenja.

Kontaktirajte nas na mail [email protected] ili tel. 0989811781.

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter