Opći uvjeti za webinare

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između trgovačkog društva ACJ AIMS d.o.o. (dalje: Organizator) i naručitelja koji se prijavljuje za pristup određenom webinaru (dalje: Naručitelj).

 1. Naručitelj prihvaća sudjelovanje na webinaru u skladu s uvjetima navedenim u oglasu za webinar pravilno popunjenom i pravodobno dostavljenom prijavnicom objavljenom na mrežnim stranicama Organizatora.
 2. Organizator pridržava pravo ne prihvatiti prijavnicu u slučaju opravdanih razloga. U tom će slučaju Naručitelj biti obaviješten u najkraćem mogućem roku.
 3. Naknada za pristup webinaru (dalje: Pristupnina) uključuje sudjelovanje na webinaru za jednu osobu (dalje: Sudionik) te materijale za praćenje webinara za Sudionika.
 4. Naručitelj se obvezuje uplatiti svotu pristupnine na račun Organizatora u skladu s primljenom ponudom. Naručitelj plaća Pristupninu prema primljenoj ponudi.
 5. Naručitelj može odustati od prijave, o čemu treba obavijestiti Organizatora najkasnije 48 sati prije planiranog početka webinara. O odustajanju je potrebno obavijestiti Organizatora putem elektroničke pošte na adresu [email protected] ili putem telefona +385 (0)98 9493759. U tom slučaju Organizator se obvezuje vratiti svotu uplaćene Pristupnine.
 6. Ako prijavljeni Sudionik nije u mogućnosti sudjelovati na webinaru, Naručitelj može zamijeniti prijavljenog Sudionika dostavljanjem informacije o promjeni najkasnije 2 sata prije početka webinara.
 7. Organizator se obvezuje poslati Naručitelju podatke za prijavu na webinar najkasnije sat vremena prije početka webinara. Podatci sadržavaju link za pristup webinaru i/ili pristupne podatke potrebne za pristup webinaru. Podatci za prijavu šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte Sudionika koja je navedena u prijavnici. Link za pristup webinaru i pristupne podatke za pristup webinaru može korisiti samo osoba prijavljena kao Sudionik.
 8. Organizator pridržava pravo da u slučaju potrebe ili više sile promijeni vrijeme održavanja webinara. U tom će slučaju Organizator u najkraćem mogućem roku obavijestiti Naručitelja.
 9. U slučaju tehničkih poteškoća koje se mogu javiti prilikom održavanja webinara kod Organizatora, Organizator se obvezuje produljiti trajanje webinara ili ponoviti webinar. Organizator ne odgovara za tehničke poteškoće koje se mogu javiti kod Naručitelja.
 10. Organizator obrađuje prikupljene osobne podatke i njima se koristi isključivo u svrhu obavljanja svoje gospodarske aktivnosti. Organizator zadržava pravo snimanja webinara i jamči da audiovizualne materijale obrađuje i njima se koristi u svrhu legitimnog interesa te da ih neće upotrebljavati u druge svrhe.
 11. Organizator zadržava pravo otazivanja webinara u slučaju nedovoljnog broja polaznika i obvezuje se po donošenju takve odluke u najkraćem mogućem roku obavijestiti Naručitelja.
 12. Naručitelj prijavom na webinar prihvaća ove Opće uvjete.

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter