Kako bi se bolje razumjeli u poslovanju

S više od 180 pojmova, naš je rječnik osmišljen kako bi vam pomogao da bolje razumijete pojmove na koje ćete svakodnevno nailaziti dok vodite posao ili poslujete s računovođom i bankom.

Termini kao što su aktiva, pasiva, prihodi i rashodi, novčani tok, zalihe, potraživanja su neki od računovodstvenih naziva koji se koriste u svim poslovnim funkcijama i organizacijskim nivoima.

Kako postaviti ciljeve, pratiti produktivnost, efikasnost i likvidnost poduzeća je za većinu poduzeća vrlo izazovno. To su termini koji se koriste u ekonomskim krugovima, a sastavni su dio poslovanja svakog poduzeća.

Za bolje upravljanje poduzećem poznavanje metoda, pojmova i njihovo značenje vam može pomoći te olakšati donošenje poslovnih odluka.

U pripremi ovog rječnika korišteni su stručni pojmovi iz područja poslovanja. Korišteni su svi raspoloživi izvori s dostupnim tumačenjima objavljenim u raznim knjigama i priručnicima, na internetu i sl.

Prilikom izrade rječnika korišteni su uobičajeni hrvatski pojmovi i izrazi. Tamo gdje nije bilo moguće, korišteni su engleski pojmovi i izrazi te skraćenice kojima su dani odgovarajući hrvatski prijevodi.