7 najčešćih pitanja o poslovnom planu za samozapošljavanje

6. siječnja 2024.

5 min čitanja
lovjek sjedi na kovanicama

Uvodno

Poticaji za samozapošljavanje značajno olakšavaju način na koji možete postati poduzetnik i pokrenuti vlastito poslovanje.

U tom slučaju otvaranje poduzeća ili obrta, zahtjeva uz osnovno dokumentaciju i izradu poslovnog plana kojim dokazujete održivost vaše ideje.

Izrada poslovnog plana nije niti malo jednostavna, stoga nije na odmet potražiti pomoć pri pisanju poslovnog plana kako bi ostvarili poticaje za HZZ samozapošljavanje . Ako želite možemo vam pomoći - popunite kratki upitnik.

Zahtjevi za dodjelu poticaja zaprimaju se najkasnije do 30.09.2024., odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Donesite odluku i pokrenite sve aktivnosti na vrijeme, kako bi ostvarili ovu pogodnost.

Izdvajam na početku samo podsjetnik na ključne aspekte u 2024. godini prema iskustvima naših klijenata i u odnosu na prethodne godine kada su se također mogli ostvarivati poticaji za samozapošljavanje:

 • Sirovine i potrošni materijal se mogu nabavljati kroz fiksni iznos poticaja - nije bilo prethodnih godina
 • Poticaji za samozapošljavanje se dijele na fiksni i varijabilni iznos;
 • Fiksni iznos poticaja za samozapošljavanje nije potrebno pravdati troškovnikom;
 • Određene promjene u djelatnostima za koje se može dobiti poticaj za samozapošljavanje;
 • Savjetovanje sa savjetnikom nije obvezni dio procesa;
 • Potrebno je poslovati najmanje 24 mjeseca kako bi se spriječio povrat dobivenih sredstava;
 • Uz to, potrebno je ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa poticaja. To se dokazuje službenim financijskim izvješćima koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.
 • Smanjen broj dokumenata koje je potrebno predati prilikom prijave za poticaj HZZ za samozapošljavanje;
 • Udruživanje više primatelja poticaja za samozapošljavanje više nije moguće, premda su moguća udruživanja s drugim osobama uz određene uvjete.

U nastavku teksta su najčešća pitanja potencijalnih korisnika poticaja za samozapošljavanje.

1. Zašto mi je poslovni plan negativno ocijenjen i imam li pravo na žalbu?

Smatrate da ste svoj poslovni plan za ostvarivanje poticaja za samozapošljavanje napisali izvrsno, međutim on je ipak ocijenjen negativnom ocjenom. 

Negativno ocijenjen poslovni plan ne znači nužno da je cijeli plan loše razrađen, moguće je da se dogodio propust u nekom od elemenata koji se ocjenjuje. 

Neki od propusta mogu biti:

 • Greške u financijskom dijelu poslovnog plana
 • Nije dokazana održivost poslovanja
 • Nedostatak inovativnosti projekta
 • Izostavljene ponude/ predračuni
 • Nedovoljno jasno i precizno razrađen poslovni plan za ostvarivanje poticaja za samozapošljavanje

  Zatražite procjenu poslovne ideje!

2. Kako poslati žalbu?

Ako vam je zahtjev za samozapošljavanje nije ostvario potreban minimum od 65 bodova imate pravo uložiti žalbu unutar 10 dana od zaprimanja. Obavijesti o ocjeni zahtjeva i unutar 15 dana od zaprimanja Obavijesti o korištenju ugovornih obveza. 

U adresaru područnih službi izaberite onu koja se nalazi u županiji u kojoj je registriran vaš poslovni subjekt. Savjetujemo da uključite svu dokumentaciju s kojom možete potkrijepiti svoje argumente prigovora.

Slobodno poslovni plan za samozapošljavanje dopunite ili korigirajte svim dodatnim informacijama koje bi mogle utjecati na broj bodova.

Žalbu na Obavijest o negativnoj ocjeni zahtjeva za dodjelu potpore mate vrijednosti u svrhu samozapošljavanja koju zaprimite započnite na sljedeći način:

"Poštovani,

Dana XXXXX. podnio sam zahtjev za sufinanciranje samozapošljavanja pod klasom XXXXXX a nakon izvršenog ocjenjivanja zahtjeva od strane stručnog povjerenstva, upućena mi je Obavijest o negativnoj ocjeni zahtjeva.

Ovim putem podnosim prigovor na predmet i to redom:

 1. Popunjenost i sadržaj poslovnog plana sa priloženim ponudama uz troškovnik (5-15)

Poslovni plan je dokument na temelju kojeg se odobrava potpora. Podrazumijevajući kako se u ocjeni zahtjeva uzima u obzir popunjenost i razumljivost poslovnog plana kao jedan od čimbenika koji može ukazati na potpunost razumijevanja funkcioniranja poslovanja budućeg poduzetnika smatram kako bi trebali dodatno razmotriti pojašnjenja i sljedeće dokaze.....

 1. Procjena prihoda i troškova (5-15)

U Poslovnom planu sam detaljno objasnio poduzetnički projekt od samog početka i to naglašavajući kako se radi o uspješnom projektu koji se može realizirati uz vašu potporu. Jedan od pokazatelja uspješnosti je i procjena prihoda i troškova, koji su umanjeni za porez.

Smatram kako sam nakon ponovnog uvida u svoj poslovni plan za isti utvrdio kako realno procijeniti prihode i troškove te sam iste dodatno revidirao......"

Nastavite dalje s pojašnjavanjem za svaki kriteriji za koji smatrate da možete ostvariti dodatne bodove.

 

3. Kako mogu postići da zahtjev bude pozitivno ocijenjen?

Prije ocjenjivanja zahtjeva nužno je utvrditi dva osnovna preduvjeta:

 • tražena dokumentacija je potpuna i
 • troškovnik je u skladu s popisom prihvatljivih troškova.

U suprotnom, od podnositelja zahtjeva se traži dopuna dokumentacije.

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja tako da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova.

Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu za ostvarivanje poticaja za samozapošljavanje 65 bodova.

 

4. Koji su elementi za ocjenjivanje zahtjeva?

 • radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova;
 • obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova;
 • VRLO VAŽNO JE U OVA PRVA DVA KRITERIJA OSTVARITI MINIMALNO PO 10 BODOVA
 • prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova;
 • pripremne radionice/savjetovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše 5 bodova;
 • popunjenost i sadržaj poslovnog plana s priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova;
 • indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova;
 • procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova;
 • dodatne prednosti i nedostaci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova;
 • inovativnost projekta – najviše 5 bodova;
 • ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova.

 

5. Kako je potrebno evidentirati varijabilne troškove?

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju biti:

 • navedeni u obrascu Troškovnika;
 • nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu;
 • u skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama;
 • evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata koji dokazuju navedene troškove.

 

6. Trebate li u poslovnom planu za samozapošljavanje navesti i neprihvatljive troškove?

U poslovnom planu za samozapošljavanje navedete i druge troškove, koji neće biti priznati u okviru poticaja.  

Primjerice, varijabilni dio poticaja za samozapošljavanje ne može se utrošiti na pokriće režija – no, poslovni plan bi svakako trebao uključiti te troškove u računu dobiti i gubitka. 

Bez tih troškova nije moguće procijeniti potencijalnu održivost poslovanja: zato su i oni veoma važni.

Dakle, neprihvatljive troškove u planu za samozapošljavanje ne možete pokriti varijabilnim iznosom poticaja i nemojte ih uključivati u troškovnik. Ipak, svakako ih izračunajte i uključite u vaš poslovni plan, jer su oni stvarni i o njima će ovisiti opravdanost poslovne ideje.

7. Kako se prijaviti za dolazak na virtualnu radionicu samozapošljavanje?

Za prijavu dolaska na radionicu ne treba vam korisnički račun.

Možete odabrati radionicu u bilo kojem gradu u RH, bez obzira na sjedište poduzeća/obrta kojeg otvarate. 

Termini radionica koje održava HZZ se relativno brzo popune. Objave novih termina pratite  na stranici https://radionice.hzz.hr/r/list/ 

 • Nakon prijave dobit ćete potvrdni e-mail.
 • Ako e-mail sadrži informacije o uključivanju na online radionicu, sačuvajte e-mail jer će vam na dan održavanja radionice trebati link za uključivanje na radionicu (Microsoft Teams sastanak).
 • Link će biti aktivan najranije 15 minuta prije početka radionice.
 • Ako se u e-mailu ne nalaze upute za uključivanje na radionicu, najkasnije 1 dan prije radionice dobit ćete dodatni e-mail s uputom i linkom za uključivanje na radionicu.
  Na radionici možete postavljati pitanja, pripremite ih prije radionice!
Ako vam pojmovi varijabilni troškovi, poslovni plan i troškovnik nisu dobro poznati mogu vam pomoći u izradi poslovnog plana koji je sastavni dio potrebne dokumentacije. 

Mail adresa [email protected] ili popunite upitnik.

Autorica: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter