Kako izračunati točku pokrića?

13. prosinca 2022.

3 min čitanja
ACJ AIMS kako izračunati točku pokrića

Breake Even Point (BEP) je engleski izraz koji se često koristi u praksi za točku pokrića.

Možemo reći da se proizvod nalazi u točki pokrića onog trenutka kada je prestalo ostvarivati dobit, ali ne ostvaruje ni gubitak.

To je slučaj u kojem je ostvareni prihod od prodaje dovoljan da pokrije sve rashode i dostigne donju granicu profitabilnosti.

Loše utvrđena točka pokrića može značajno utjecati na financijsko stanje poduzeća. 

Može stvarati kontinuirani problem u poslovanju, ako se prenisko utvrdi cijena koštanja ili previsoki troškovi. Također kriva procjena prodaje proizvoda i usluge koja se povećava ili smanjuje troškove može uzrokovati financijske probleme.

Kao poduzetnik često ćete se susretati s pitanjem: Jesam li dobro izračunao cijenu? Kako ćete biti sigurni da je vaša cijena dobro izračunata i kako će ta cijena pomoći u razvoju vašeg poduzeća? Ovo su ključna pitanja za vas kao poduzetnika. Uvijek iznova postavljajte ta pitanja!

Morate utvrditi točku pokrića koja treba biti odraz realnih procjena okolnosti i vaših mogućnosti.

Svaki poduzetnik želi da kupci budu zadovoljni s omjerom kvalitete i cijene! Želi da  kupci kažu da, isplatilo se moje ulaganje! Isplatilo se kupiti proizvod.

Kako bi vaša cijena bila idealan omjer uloženog i koristi koju će vaš kupac ostvariti morate imati jasno definirano koji troškovi vam ulaze u tu cijenu. Koji troškovi se povećavaju ili smanjuju s porastom prodaje i kada je trenutak da korigirate svoju cijenu?

Proizvod se nalazi u točki pokrića onog trenutka kada je prestao ostvarivati dobit, ali ne ostvaruje ni gubitak.

ACJ AIMS točka pokrića

To je slučaj u kojem je ostvareni prihod od prodaje dovoljan da pokrije sve rashode i dostigne donju granicu profitabilnosti.

Ponavljam, loše utvrđena točka pokrića bilo zbog preniske cijene ili previsokih troškova može nam stvarati kontinuirani problem u poslovanju.

Kako izračunati točku pokrića?

Prvo trebate u cijenu proizvoda uključiti:

 1. sve direktne troškove
 2. troškove proizvodnje/pripreme proizvoda,
 3. troškove zaposlenika (sate rada) i
 4. ostale indirektne troškove koji su povezani s plasmanom proizvoda (marketinški troškovi, troškovi prijevoza proizvoda, troškove administrativnog osoblja….)

Na tako utvrđenu cijenu dodajte maržu koju možete ostvariti.

Dobivenu cijenu množite s količinom očekivanog plasmana proizvoda kako bi dobili planirane prihode.

Količina prodaje je direktno vezana uz točku pokrića, zato dobro procijenite prodaju.

I još kratki podsjetnik što su fiksni, a što varijabilni troškovi.

Fiksni troškovi su troškovi koji su isti svaki mjesec, ne mijenjaju se ovisno o dinamici poslovanja. To su troškovi najma, plaća radnika, amortizacije, naknada, bankovnih troškova, knjigovodstvenih usluga... To su troškovi koji se moraju platiti čak i ako poduzeće ne radi.

Varijabilni troškovi su oni troškovi koji rastu i padaju usporedno s rastom i padom aktivnosti. Varijabilni troškovi u proizvodnji su troškovi sirovina, energenata i rada u proizvodnji. U prodaji su troškovi vezani uz marketing, prodaju. U pružanju usluga to su troškovi vremena i materijala potrebnih za izvršenje usluge.

Za obadvije vrste troškova najbitnije je da znate kako vam povećavaju vrijednost poduzeća, zaposlenika, proizvoda ili usluge koju prodajete.

Koje su prednosti dobro definirane točke pokrića?

 1. Smanjivanje rizika koji utječu na likvidnost poduzeća

  Podsjetimo se što je likvidnost. Likvidnost je financijsko stanje poduzeća u kojem postoji usklađenost između pritjecanja novčanih sredstava i obveza plaćanja. Za poduzeće kažemo kako je likvidno ako ima sposobnost podmirivati svoje obveze u rokovima plaćanja.
  Ako je točka pokrića prenisko definirana, postoji velika opasnost kako nam ostvareni prihodi neće biti dovoljni za pokrivanje svih troškova koje imamo.

 2. Prepoznavanje svih troškova

  Analiza troškova koja nam je potrebna za utvrđivanje točke pokrića, može vam pomoći u otkrivanju troškova koje inače ne biste vidjeli. Na fiksne troškove često se zaboravi, na operativne troškove koji nisu direktno vezani uz proizvodnju proizvoda, pripremu usluge i sl. Način na koji trebate u izračun uključiti sve troškove vas jednostavno potiče na prepoznavanje troškova čijih iznosa ili dinamike ponavljanja niste bili niti svjesni.

 3. Eliminiranje donošenja odluka na temelju emocija

  Donošenje poslovnih odluka na temelju emocija ili intuicije možda je u poslovanju ponekad i dobra. Ali sigurno nije dobra praksa prilikom donošenja odluke o cijeni proizvoda ili usluge. Točka pokrića daje vam čvrste činjenice, podlogu kako bi donosili ispravne poslovne odluke.

 4. Postavljanje ciljeva

  Točno ćete znati koje ciljeve trebate ispuniti kako bi povećali prihod, smanjili troškove ili povećali/smanjili obim poslovanja i to temeljem dobro utvrđene točke pokrića. Definirani ciljevi u prodaji, naplati, proizvodnji direktno utječu na točku pokrića. Oko nje se „vrti“ organizacija cjelokupnog poslovanja.

 5. Osiguravanje financiranja

  Često ćete morati za potrebe kreditnih institucija ili certifikatora, a kako biste osigurali financiranje i investitorima pokazali plan za vaše poslovanje dostaviti i izračun točke pokrića. Na temelju nje se vrlo brzo može procijeniti koliko ste realno postavili svoj poslovni model.

Ako vam treba pomoć u izračunu točke pokrića ili potvrda kako se u izračun uključili sve potrebne parametra, javite se na mail [email protected]

Autorica: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter