Neto radni kapital u proizvodnim poduzećima

2. studenoga 2022.

3 min čitanja
ACJ AIMS neto radni kapital

Ako nemate nadzor nad novčanim tokom, a niti kontrolu nad nabavkom materijala gotovo sigurno ćete se susresti s problemima u poslovanju.

Svi gore navedeni rizici značajnije se povećavaju u proizvodnim poduzećima – budući je njihovo poslovanje u pravilu kompleksnije od npr. uslužnih djelatnosti.

Ako ste proizvodno poduzeće ili poduzeće koje u svom poslovanju ima uključene i zalihe materijala morate biti svjesni koliko vam je praćenje financijskih pokazatelja važno u svakodnevnom poslovanju.

Ključni financijski pokazatelji

U poslovanju, a pogotovo u vrijeme ubrzanog rasta uvijek dodatno obratite pažnju na ova tri ključna pokazatelja koji ukazuju na optimalnu razinu obrtnih sredstava:

  • DANI NAPLATE POTRAŽIVANJA

Dani naplate potraživanja je financijski pokazatelj koji nam ukazuje na to koliko dugo potraživanje stoji na poziciji u bilanci dok se ne naplati. U brojnik se stavlja broj dana u godini dok u nazivnik ide koeficijent obrtaja potraživanja da bi se dobio prosječni broj dana koliko traje naplata potraživanja.

Potraživanja bi trebali uspoređivati i s porastom prihoda. Čim uočite kako vam potraživanja rastu brže od rasta prihoda, može vam biti prvi indikator problema u naplati.

  • DANI VEZIVANJA ZALIHA

Dani vezivanja zaliha pokazuju prosječan broja dana koliko zalihe stoje dok se ne prodaju. Izračunavaju se na način da se broj dana u godini podijeli s koeficijentom obrtaja zaliha. Povećanje broja dana vezivanja zaliha uzrokuje dodatne troškove skladišta, financiranja, rizike zastarijevanja i kasnijeg troška otpisa zaliha.

Nekonzistentnost i značajna odstupanja u danima vezivanja zaliha su ujedno indikatori različitih "vrludanja" u upravljanju poduzećem.

Jedno od osnovnih financijskih pravila je, da porast zaliha MORA biti u korelaciji s porastom godišnje prodaje. Jedino ćete tako očuvati stabilnost poslovanja.

Povećanje zaliha nosi sa sobom dodatne troškove, možda neke logističke prilagodbe, potrebu za boljim upravljanjem nabavnog poslovanja. Kako bi temeljem planirane nabave mogli osigurati na zalihama uvijek onu količinu sirovine koja vam je potrebna za proizvodnju.

Naravno da se u situaciji kontinuirane nestabilnosti na tržištima što energenata, sirovina i protoka robe općenito, usložnjava i planiranje nabave. Planirajte stoga razinu zaliha koja vam omogućava obrtaj neophodan za vaš rast.

  • DANI PLAĆANJA DOBAVLJAČIMA

Financijski pokazatelj dani plaćanja dobavljačima izražava vrijeme u danima koje je potrebno društvu da podmiri svoje obveze prema dobavljačima. Poduzeća koja imaju veće dane plaćanja dobavljačima najčešće imaju problema u održavanju likvidnosti poduzeća.

Potrebno je s posebnom pažnjom pratiti ovaj pokazatelj i promjenom načina upravljanja utjecati na njegovo smanjenje.

Vratimo se na zalihe. Vrijeme u kojem držite materijal na zalihama, je vrijeme koje „začepljujete“ vaš novčani tok. Ako ste zalihe prepoznali kao problem, vjerojatno ćete donijeti odluku o smanjenju zaliha na skladištu. Bilo da se radi o zalihama gotovih proizvoda ili zalihama sirovine koje koristite u proizvodnom ciklusu. Kako bi se riješili viška zaliha, ponekad ćete morati i sniziti cijenu proizvoda koje prodajete, što će dalje utjecati na smanjenje vaše profitabilnosti.  Neka poduzeća će se odlučiti intuitivno na definiranje smjera, dok će druga zatražiti pomoć. Koji god smjer izabrali, odlučno rješavajte problem.

Specifičnosti za poduzeća koja imaju ubrzani rast

Rast poduzeća može biti trojanski konj, ako na vrijeme ne prepoznate kako je rekordna prodaja i ostvareni prihod zapravo problem. A to je slučaj u kojem niste vodili računa o obrtnim sredstvima (zalihama, potraživanjima, vrijednosnim papirima). Npr. kada imate povećanje prodaje, širite tržište, svi vas traže, ne znate kud bi od posla, a vi nikako nemate novca na računu. Moguće je da su vam usporila plaćanja vaših kupaca ili ste možda značajnije iznose trebali podmirivati dobavljačima ubrzanom dinamikom. Prvenstveno ako vam novac od prodaje ne pristiže dinamikom kojom vi morate podmirivati svoje račune, vrlo brzo se možete naći u problemu.

Što brže rastete, potrebno vam je više financiranja, više novca u obrtaju.

Stoga, uvijek pratite tri vitalna znaka novčanog toka tj. gore navedenih financijskih pokazatelja. Kako bi izbjegli iznenađenja u poslovanju, projicirajte ih 12 mjeseci unaprijed i usporedite svoj plan s onim što se stvarno događa.

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter