Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

21. travnja 2021.

3 min čitanja
ACJ AIMS euri

Iz fondova EU koja predviđaju značajna sredstva i za oporavak gospodarstava zemalja članica očekuje se objava Poziva u vrijednosti od 1,14 mlrd. kn

Glavni cilj: Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva

Predmet Poziva: Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova. Financiran je iz instrumenata REACT-EU putem kojeg se osiguravaju dodatna sredstva pomoći država članicama EU u svrhu oporavka od negativnih posljedica uzrokovanih COVID-19 pandemijom.

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prihvatljivi korisnici

Mikro, mala i srednja poduzeća koja su registrirana u NKD sektoru C Prerađivačka industrija (NKD 2007) osnovana najmanje dvije godine prije dana predaje projektnog prijedloga.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 kn.

Za usporedbu: u prošlom sličnom natječaju iz 2018.g. ukupna vrijednost Poziva je iznosila oko 500 mil. kn -

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 500.000,00 kn.

Ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 kn.

Intenzitet potpore iznosi 35 – 70%.

Prihvatljivi troškovi u sklopu aktivnosti Ulaganje u materijalnu imovinu:

· priprema zemljišta; krčenje zemljišta

· trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele

· komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka

· trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele

· trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole

· nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;

· troškovi montaže opreme i strojeva

· nabava mjernih uređaja

· troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)

Prihvatljivi troškovi u sklopu aktivnosti Ulaganje u nematerijalnu imovinu:

· nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva

· troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora

Prihvatljivi troškovi u sklopu aktivnosti Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova:

· troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta

· neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja

· troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

· troškovi amortizacije instrumenata i opreme

Prihvatljivi troškovi u sklopu aktivnosti Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti:

· usluge upravljanja projektom

· usluge stručnog nadzora građenja

· usluge izrade izvedbenog projekta gradnje

· usluge izrade dokumentacije za nabavu

· usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja

· usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000 kn

Prihvatljivi troškovi u sklopu aktivnosti Usavršavanje djelatnika:

· troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci

· troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja

· najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom

· troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja

Potpore male vrijednosti (de minimis)

Prihvatljivi troškovi u sklopu aktivnosti Grijanje i hlađenje:

· troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta).

Prihvatljivi troškovi u sklopu aktivnosti Promidžba i vidljivost projekta:

· troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

Prihvatljivi troškovi u sklopu aktivnosti Priprema dokumentacije projektnog prijedloga:

· troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave poziva.)

Kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresirani za prijavu na ovaj Poziv ili biste na vrijeme željeli pripremiti svoje poslovanje za neki budući natječaj javite nam se na e-mail adresu [email protected]

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter