Poslovni plan za samozapošljavanje na primjeru obrta

17-01-2023

poslovni-plan-za-samozaposljavanje-na-primjeru-obrta

Želite postati poduzetnik ostvarujući poticaj za samozapošljavanje, imate odličnu ideju samo niste sigurni kako napisati poslovni plan. U nastavku je primjer poslovnog plana za samozapošljavanje, a ako želite preuzmite obrazac za izradu poslovnog plana za samozapošljavanje.

Primjer poslovnog plana za samozapošljavanje

Ime i prezime Marko Marić

OIB 123456789

Zanimanje instalater grijanja i klimatizacije

Datum rođenja 15.1.1973.

Adresa prebivališta (ulica i broj) Zavrtnica 18

Grad i mjesto prebivališta 10000 Zagreb

Telefon/mobitel 098222111

E-mail  [email protected]

Osnovna škola (mjesto i godina završetka) Vrbik, 1987.

Srednja škola (naziv škole i godina završetka) Srednja škola za cestovni saobraćaj, 1991.

Fakultet, magisterij, doktorat (naziv obrazovne ustanove i godina stjecanja diplome)

Osposobljavanje  i usavršavanje (koje ste završili)

Instalater vodovodnih instalacija i odvodnje – Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, 1993. Zagreb

Instalater grijanja i klimatizacija – Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, 1993. Zagreb

Završene edukacije za vođenje poslovanja (kao što je npr. računovodstvo, marketing, prodaja, itd. ili neku drugu vrstu edukacije koju smatrate bitnim za poslovanje)

Hobiji i drugi interesi: Stjecanje novih znanja o iskorištavanju obnovljivih izvora energije

Radionica za samozapošljavanje (upišite datum i mjesto) 11. siječnja 2023.g. HZZ Područni ured Čakovec

Prethodno poduzetničko iskustvo

Ne

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Djelatnost

Status: vlasnik/ca ili suvlasnik/ca

Aktivan od

Podmirene obveze Da Ne

Koristio/la sredstva HZZ-a

Razlog prestanka obavljanja djelatnosti

OPĆI PODACI O BUDUĆEM POSLOVNOM SUBJEKTU

 Vrsta poslovnog subjekta

 • d.o.o./j.d.o.o.
 • obrt s paušalnim oporezivanjem
 • obrt – poslovne knjige
 • samostalna djelatnost
 • ostalo

Struktura vlasništva budućeg poslovnog subjekta

Jedan vlasnik

Suvlasništvo: poslovni udjeli (u postotku):

Ako ste odabrali suvlasništvo, unesite poslovne udjele u postocima.

Ime i prezime

Postotak

Sjedište budućeg poslovnog subjekta (mjesto/grad)

Sjedište poslovnog subjekta je grad Zagreb, Zavrtnica 18.

Unos djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (dalje u tekstu NKD) 

Osnovna djelatnost obrta bit će: 4322: uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

Iznos traženog poticaja: 

14.900,18 eura

POSLOVNI PLAN

PODACI O BUDUĆEM PODUZETNIKU I POSLOVNOM SUBJEKTU

Navedite kronološki dosadašnje radno iskustvo ostvareno temeljem ugovora o radu

Razdoblje zaposlenja, Poslodavac, Zanimanje - opis poslova

8.1991. – 5.1999.

Instalaterska radnja za centralno grijanje, vl. Ivo Ivić, Medulićeva 32, Zagreb

 • Montaža centralnog grijanja, vodovoda i odvodnje
 • Održavanje centralnog grijanja, vodovoda i odvodnje

6.1999. – 7.2022.

Instalaterska radnja za centralno grijanje, plin i vodoinstalacije, vl. Jurica Pavić, Ilica 16

 • Montaža toplinskih postrojenja i toplinskih stanica, plinskih i vodovodnih instalacija
 • Montaža centralnog grijanja, vodovoda i odvodnje
 • Održavanje centralnog grijanja, vodovoda i odvodnje

8.2022. – 1.2023.

Plinić d.o.o., Zagreb

 • Vodeći monter na instalacijama grijanja, vodovoda i odvodnje
 • Voditelj ugradnje opreme iz domene zaštite okoliša i korištenje obnovljivih izvora energije
 • Ugradnja dizalica topline za pripremu tople vode i centralnog grijanja
 • Ugradnja plinskih kondenzacijskih bojlera

PREDMET POSLOVANJA

 Navedite koju vrstu poslovnog subjekta namjeravate registrirati i za koju djelatnost.

 OBRTNIK obveznik poreza na dohodak

 Osnovna djelatnost tvrtke bit će 4322: uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

 Opišite kako ste došli na ideju o pokretanju vlastitog posla te povežite s dosadašnjim radnim iskustvom. Navedite zašto smatrate da Vi (i Vaši poslovni partneri) imate znanje i sposobnost da predloženu poslovnu inicijativu učinite uspješnom.

Na ideju o pokretanju vlastitog obrta došao sam kako bih mogao primijeniti svoje znanje i sposobnosti u grijaćim i vodovodnim instalacijama, kao i opremi za obnovljive izvore energije, prema najvišim standardima kvalitete.

Postavljajući si visoke standarde u izvršavanju poslova, vjerujem da će klijenti na tržištu prepoznati i cijeniti moj rad. Osim toga, prateći razvoj u promicanju korištenja obnovljivih izvora energije, moći ću ponuditi uslugu koju druge tvrtke u mojoj djelatnosti još nisu prepoznale.

Motivacija za ulazak u poduzetništvo mi je i povećanje životnog standarda jer sam radoholičar koji može ponuditi kvalitetnu uslugu i profitabilno poslovati. Usluge koje pružam tražene su na tržištu, a na temelju svog iskustva stekao sam povjerenje i utvrdio da postoji potencijal za uspostavu uspješnog poslovanja.

Institut za zavarivanje i toplinsku tehniku ​​izdao mi je 2015. godine potvrdu o ispitivanju zavarivača temeljem HRN EN ISO 9606.

Petrić d.o.o. izdao mi je potvrdu o osposobljenosti za sigurnost 2013. godine. Vodić i markić d.o.o. od predsjednika Hrvatske obrtničke komore 2011. godine dobio dopusnicu za osposobljavanje za instalatere grijanja i klimatizacije te plinoinstalacije, što sam uspješno primijenio u svom radu nakon naukovanja.

Petrić d.o.o. izdao mi je uvjerenje o osposobljenosti za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom 2010. godine.

Sve navedene edukacije i usavršavanja dokaz su moje kontinuirane težnje za što boljim i kvalitetnijim radom za dobrobit kupaca i održavanje moje konkurentnosti na tržištu.

Opišite detaljno vrstu proizvoda i/ili usluge koju planirate ponuditi tržištu te pojasnite na kojoj lokaciji namjeravate obavljati djelatnost. Ako planirate obavljati više djelatnosti, navedite pojedinosti za svaku od njih.

Obrt će biti registriran u Zagrebu. Vlastito poslovanje ću obavljati u djelatnosti uvođenja instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju, a što obuhvaća:

 • uvođenje instalacije plina u privatne, državne i ostale objekte različitih namjena na području grada Zagreba
 • uvođenje instalacije tople i hladne vode u postojeće i novoizgrađene objekte
 • adaptacija kupaonica i sanitarnih čvorova u privatnim i državnim objektima
 • grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije (misli zeleno)
 • ugradnja dizalica topline (toplinskih pumpi)

Gore navedene poslove namjeravam pružati u četiri grupe poslova, a koje obuhvaćaju plinoinstalaterske radove, vodoinstalaterske radove i radove na energetski učinkovitim objektima i to pružajući usluge: navesti sve usluge....

Bavi li se netko u vašoj obitelji (ili se unazad 12 mjeseci bavio) istom/srodnom djelatnošću? (Da / Ne)

U obitelji se nitko ne koristi istom ili srodnom djelatnošću.

Ako je odgovor DA, molimo u nastavku navedite podatke o obiteljskom poslovnom subjektu.

Naziv

OIB

Adresa

Djelatnost

Procjenjujete li da ćete u prvoj godini poslovanja imati potrebu za zapošljavanjem drugih radnika? (Da / Ne / U ovom trenutku ne mogu procijeniti)

U ovom trenutku ne mogu procijeniti.

Molimo da obrazložite odgovor.

Teško je u ovom trenutku procijeniti točan period u kojem će biti potreba za zapošljavanjem drugih radnika, ali planiram zaposliti montera s iskustvom pomoćnog radnika u 2. godini poslovanja obrta.

Plan mi je surađivati sa strukovnim školama navedene struke.

STRUKTURA ULAGANJA

 Obrazložite u što namjeravate uložiti sredstva HZZ-a neophodna za obavljanje djelatnosti u prvoj godini poslovanja – to mogu biti osnovna sredstva i oprema (navesti koja).

U prvoj godini poslovanja plan mi je uložiti u osnovna sredstva potrebna za rad kao što su bušaći čekić, brusilica kutna .... u ukupnom iznosu od 7.325 eura.

Navedite u što namjeravate uložiti sredstva iz drugih izvora financiranja u prvoj i drugoj godini poslovanja – to mogu biti osnovna sredstva i oprema (navesti koja), materijal i sirovina potrebni za rad, vozilo, oprema za uređenje prostora, edukacije i sl. Navedene stavke navesti u tablice s obzirom na izvor financiranja.

Tablica 1 Ulaganja sredstvima iz drugih izvora financiranja

Vrsta ulaganja, Iznos financiranja (EUR)           

Potreban prostor i dozvole za rad

Podaci o Vašem poslovnom prostoru: (U vlasništvu / u zakupu / nije potreban)

Nije potreban.

Navedite u kojem gradu/mjestu planirate registrirati sjedište budućeg poslovnog subjekta te na kojem području planirate obavljati djelatnost. Ako vam je potreban poslovni prostor, navedite detalje o tome imate li osiguran prostor u svom vlasništvu, vlasništvu obitelji ili ga planirate zakupiti.

10000 Zagreb, Zavrtnica 18

Jesu li za obavljanje Vaše djelatnosti potrebne određene dozvole, odobrenja, atesti ili zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta? (Da / Ne)

Ne

Ako da, koje?

Navedite koja odobrenja, ateste, licence i sl. još morate ishoditi ili nabaviti.

Navedite popis opreme i prijevoznih sredstava koje već posjedujete za obavljanje Vaše djelatnosti.       

Postojeća oprema/prijevozna sredstva

Posjedujem vozilo Dacia tip N1 (teretno) za obavljanje djelatnosti

PROCJENA TRŽIŠTA I KONKURENCIJE

Tko su potencijalni korisnici ili klijenti Vaših proizvoda /usluga, te na koji dio tržišta se planirate orijentirati (odrediti lokalitet: grad, županija, država)?

Potencijalni kupci usluga su vlasnici obiteljskih kuća i stanova te poduzeća.

Prema medijskim izvješćima, potres u Zagrebu 2020. oštetio je tisuće zgrada, uključujući stambene i poslovne objekte. Opseg štete varirao je ovisno o lokaciji i starosti zgrada, a neke nekretnine mogu zahtijevati opsežnu obnovu ili čak rušenje i rekonstrukciju.

Vlada i lokalna samouprava uz pomoć programa EU fondova pomoći će građanima i državnim institucijama u obnovi zgrada, što uključuje potražnju za plinom i vodovodnim uslugama.

Namjeravam pružati usluge privatnom i javnom sektoru na području Zagreba. Prema podacima GPZ-a iz 2021., broj obračunskih obračunskih mjesta u Zagrebu i šest gradova i općina opskrbljivača plinom je 293.005.

Ne postoje dostupni podaci o broju vodoopskrbnih priključaka u gradu Zagrebu, a posljednji dostupni podatak je oko 1,3 milijuna vodoopskrbnih priključaka u Hrvatskoj u 2019. godini.

Opišite kako ste procijenili da će Vaši proizvodi/usluge biti prepoznati na tržištu i da ćete imati dovoljno kupaca za uspješno poslovanje?

Moj obrt je osposobljen za sve vrste plinskih instalacija i instalacija centralnog grijanja. Takve poslove obavljat ću na području Zagreba. Cjenovna pristupačnost i kvaliteta usluge bit će osnova za izgradnju poslovanja temeljenog prvenstveno na preporukama zadovoljnih kupaca.

Usluge koje ću nuditi podijeljene su u tri segmenta poslovanja:

 • Popravci i ugradnje plinskih uređaja za klijente kojima su takve usluge potrebne.
 • Popravci i ugradnja vodoopskrbnih instalacija za klijente kojima su takve usluge potrebne.
 • Ugradnja ili zamjena postojećih "zelenih" ili obnovljivih izvora energije za klijente koji žele koristiti ove vrste izvora energije.

Ovi poslovni segmenti pružaju različite usluge za različite klijente. Popravci i ugradnje plinskih uređaja i vodoopskrbnih instalacija uobičajene su potrebe u svim vrstama objekata, dok je ugradnja ili zamjena obnovljivih izvora energije namijenjena klijentima koji žele smanjiti potrošnju fosilnih goriva i prijeći na čišću energiju. Kako je strateško opredjeljenje Vlade RH ulaganje u zelenu energiju i poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije na sve moguće načine, očekujem sve veći interes za ovu vrstu usluge.

Na koji način ćete obavještavati potencijalne kupce/klijente o ponudi svojih proizvoda/usluga? Označite moguće odgovore.

 • posjetnice
 • usmena reklama i preporuke
 • brošure i letci
 • plaćeni oglasi u novinama i časopisima
 • natpisi na vozilima
 • reklame na radiju i televiziji
 • poslovni sajmovi
 • društvene mreže

Planirate li izradu poslovne web stranice? (Da / Ne, zasad mi nije potrebna / već je u izradi)

Da, trošak izrade i održavanje je predviđen u poslovnom planu.

Ako je web stranica u izradi ili već postoji, navedite poveznicu (link) iste:

Tržište nabave

Imate li dogovorenu suradnju s dobavljačima i budućim poslovnim partnerima?

Da imam dogovorenu poslovnu suradnju s gospodinom Avićem, direktorom poduzeća Plin komerc d.o.o. (OIB: 12345666666) koje uspješno posluje od 2015.g., a bave se veleprodajom i maloprodajom opreme za centralno grijanje, klimatizaciju, ventilaciju, plin, vodovod i instalacije. Poduzeće trenutno ima zaposlenih 10 radnika, ostvaruje dobit iz poslovanja i ukupan prihod preko 1,9 mil. eura.

Asortiman poduzeća obuhvaća opremu za grijanje, klimatizaciju, vodovod i sanitarije te će mi pružiti sigurnost za pružanje kompletne usluge. Poslovnica u Zagrebu se nalazi u blizini mog obrta, a ima i poslovnicu u Splitu što mi osigurava potencijal za širenje poslovanja izvan Zagreba.

Ako imate dogovorenu suradnju, možete li dostaviti pisane dokaze o istom (predugovore, pisma namjere drugih poslovnih subjekata i sl.)? (Da / Ne zasad)

Da. U privitku se nalaze pisma namjere.

Znate li gdje ćete nabavljati potrebnu opremu, materijal, sirovinu i sl. potrebnu za obavljanje Vaše djelatnosti? (Da / Ne zasad)

Da, U privitku su dokazi.

Možete li sve potrebno nabaviti u Republici Hrvatskoj ili biste neku robu/usluge radije nabavljali u inozemstvu? (Sve mogu nabaviti u RH/ neka inozemna roba/usluge bolje odgovaraju potrebama mog poslovanja (navedite razlog))

Svu mogu nabaviti u RH.

Konkurencija

Tko je Vaša konkurencija? Molimo navedite podatke o Vašim glavnim konkurentima, njihovim prednostima i slabostima u odnosu na Vas.

Detaljnije je navedeno u SWOT analizi za dva konkurenta: JMatićd.o.o. i Vodoinstal d.o.o.

Snage:

 • Dugogodišnje iskustvo na tržištu
 • Stručno osoblje s visokim znanjem i iskustvom u području instalacija
 • Izvrsna reputacija kod klijenata i partnera
 • Posvećenost kvaliteti i sigurnosti u obavljanju posla

Slabosti:

 • Velika konkurencija u području instalaterskih radova od strane novootvorenih tvrtki
 • Web stranica i komunikacija s kupcima
 • Potreba za kontinuiranim praćenjem razvoja tehnologije i neadekvatan razvoj radne snage

Prilike:

 • Rastući interes za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost
 • Povećanje građevinskih projekata u gradu Zagrebu i okolici
 • Potreba za stručnjacima u području instalacija, posebice u uvjetima razvoja novih tehnologija
 • Digitalizacija poslovanja i novi načini oglašavanja i prodaje usluga

Prijetnje:

 • Mogućnost ekonomske recesije i posljedično smanjenje građevinskih projekata i potreba za instalaterskim uslugama
 • Povećana konkurencija na tržištu, posebice s dolaskom novih tvrtki koje nude slične usluge
 • Stroge zakonske regulative i zahtjevi za sigurnost pri instalaciji, što može povećati troškove poslovanja
 • Nepredvidljivi uvjeti na tržištu, poput prirodnih katastrofa ili zdravstvenih kriza, što može negativno utjecati na poslovanje.
 • Procjenjujem kako će mi moje iskustvo i znanje te kontinuirano pružanje kvalitetne usluge omogućiti da brže od konkurencije iskoristim prilike koje se pružaju na tržištu.

Po čemu ćete biti drugačiji od svoje konkurencije? Navedite konkretne aktivnosti kojima ćete privući klijente (izbjegavati fraze “brži, bolji, jeftiniji“).

Kombinacija usluga koje pružam, uz značajno iskustvo i usavršavanja koja sam postigao omogućit će mi u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljenje potreba ciljanog tržišnog segmenta, uspješnije od konkurencije. Djelatnost kojom se bavim je tražena na tržištu te ima potencijala za razvoj i pružanje usluga koje će biti prepoznate na tržištu.

Naglašavam što me dodatno razlikuje od konkurencije je pružanje sljedećih usluga:

 • grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije (misli zeleno)
 • ugradnja dizalica topline (toplinskih pumpi)
 • ugradnja solarnih sistema za grijanje i potrošnu toplu vodu

Inovativnost projekta

Uvodite li ovim projektom novi ili inovativni proizvod ili tehničko-tehnološki proces?

Smatram kako je pružanje usluge koja je povezana sa zelenom energijom koja je strateška odrednica RH prednost koju moja konkurencija još nije prepoznala kao dodatnu vrijednost u pružanju usluga.

Također, usavršavanje u tom segmentu i razvoj radnika koji imaju mogućnosti pružiti takvu vrstu usluge je ograničen. Moj razvoj u tom smjeru daje mi vjeru kako će kupci prepoznati inovativnost usluge.

PROCJENA PRIHODA

U tablicama je potrebno navesti vaše osnovne proizvode ili usluge te njihovu okvirnu cijenu kako bi ste mogli izračunati očekivani prihod u prvoj i drugoj godini poslovanja.

Također je važna procjena količine prodanih proizvoda/usluga u jednom mjesecu (stupac 2) i možete ju odrediti na principu prosjeka: (najbolji mjesec + najlošiji mjesec) / 2.

PROCJENA TROŠKOVA

Ako planirate registrirati trgovačko društvo, navedite očekivanu mjesečnu bruto plaću (neto plaća + doprinosi) i pomnožite s 12 mjeseci. Ako planirate registrirati obrt ili samostalnu djelatnost, navedite iznos mjesečnih doprinosa i pomnožite s 12. Planirate li zapošljavanje drugih osoba u prvoj godini poslovanja, navedite u drugom stupcu očekivanu bruto plaću za tu osobu/osobe (neto plaća + doprinosi) i pomnožite s 12 mjeseci.

Procjenu troškova je potrebno navesti odvojeno za prvu i za drugu godinu poslovanja.

OČEKIVANA DOBIT/DOHODAK

Procjena dobiti/dohotka

Izračunava se temeljem podataka unesenih u tablicama prihoda i tablicama troškova. Neto dobit je vaša zarada od prodaje proizvoda i usluga koja ostaje nakon što su odbijeni svi troškovi i nakon što je plaćen porez na dobit/dohodak.

U svrhu izračuna koristi se okvirna porezna stopa od 20% i ne predstavlja nužno jednu od trenutno važećih zakonskih poreznih stopa. Redak  4. popunjavaju svi podnositelji zahtjeva bez obzira na planirani pravni oblik registracije (obrti, trgovačka društva, samostalne djelatnosti i sl.).

Na kraju poslovnog plana potrebno je navesti očekivanu zaradu u prvoj i drugoj godini poslovanja.

Moja očekivana neto dobit (zarada) u prvoj godini poslovanja iznosi 11.433,86 eura.

Moja očekivana neto dobit (zarada) u drugoj godini poslovanja iznosi 13.682,86 eura.

Zaključno:

Poslovni plan iz ovog primjera temeljen je na razradi poslovne ideje za poticaj za samozapošljavanje. Ako želite vidjeti odgovore na najčešće postavljena pitanja, pročitajte više.

Poslovni plan je dokument kojim morate dokazati

 • kako ćete biti u mogućnosti realizirati svoju ideju,
 • kako ste realno sagledali potrebe na tržištu,
 • imate potrebne kvalifikacije te ćete
 • odobrena sredstva namjenski potrošiti.
Planiranje uspješnog poslovanja i izrada poslovnog plana je u trenucima kada donosite jednu bitnu odluku u životu nešto što traži potpunu predanost.

Ako želite prepustiti stručnjacima izradu poslovnog plana kontaktirajte nas na mail [email protected].

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

logoNazad ›