Softverski projekti uvijek balansiraju između "dva svijeta" - biznisa i IT-a

24-11-2021

softverski-projekti-uvijek-balansiraju-izmedu-biznisa-i-it-a

Poduzeće nakon spoznaje o potrebi digitalizacije procesa poslovanja traži rješenje na tržištu i angažira IT poduzeće koje će implementirati softversko rješenje. Uvažavajući činjenicu kako 75% projekata ne uspije u nastavku su preporuke za postizanje uspjeha u softverskom projektu:

1. Jasno komunicirajte ciljeve koje želite postići u projektu

Samo 55% ispitanika smatra ciljeve projekta jasne svim sudionicima projekta, što je činjenica koja upućuje na potrebu većeg fokusa na početak projekta.

2. Definirajte zahtjev za projektom koji će biti razumljiv članovima projekta

Nažalost, vrlo je česta praksa koja se gotovo i tolerira, definiranje zahtjeva na način koji nije razumljiv članovima tima. Teško je očekivati kako će zaposlenik koji sudjeluje u razvoju, a ne razumije problematiku specificiranu u zahtjevu uspješno pratiti razvoj projekta.

Postoji još jedan problem kod definiranja zahtjeva, a to je vrlo često mišljenje članova tima kako zahtjevi ne odražavaju stvarne poslovne potrebe.

3. Izbjegnite dopune i dorade zahtjeva

Znate li kako je čak 80% ispitanika u jednom istraživanju izjavilo da na dopune i dorade zahtjeva troši polovicu svoga vremena. 

Zanimljivo je kako su odgovori IT stručnjaka i biznis klijenata prilično slični što ukazuje kako obje grupe imaju iste probleme u vezi sa svojim projektima.

Smanjenje vremena implementacije direktno utječe na smanjenje troškova u projektu, to je svima jasno. No nisu svi svjesni kako balansiranje između biznisa i developera traži iskustvo u upravljanju IT projektima, koje ujedno povećava šanse za uspjeh softverskog projekta.

Kako bi poboljšali izvedbu svojih projekata, kontaktirajte nas. Možemo vam pomoći u donošenju odluka tijekom projekta, smanjiti vrijeme implementacije i optimizirati troškove projekta.

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

logoNazad ›