Što trebate imati u vidu kada uspostavljate kontroling upravljanja ljudskim potencijalima?

12. kolovoza 2021.

2 min čitanja
ACJ AIMS djevojka objašnjava na ploči

Kada želite napraviti korak više u organizaciji poslova unutar poduzeća i razmišljate o uspostavi sustava upravljanja zaposlenicima i nagrađivanja zaposlenika trebate si postaviti i vrlo važna pitanja koja vam mogu olakšati odluku:

 • Imate li zadovoljavajuću prohodnost informacija unutar poduzeća?
 • Pokazuju li zaposlenici ustrajnost kada naiđu na neku prepreku?
 • Preuzimaju li odgovornost za svoje aktivnosti ili pogreške?
 • Znaju li posložiti svoje prioritete u obavljanju poslova?
 • Prepoznaju li potrebu za novim pristupom u rješavanju problema?
 • Imate li zaposlenike koji žele svakodnevno nadograđivati svoje znanje i vještine, a sve u cilju primjene tog znanja u svom poslu?
 • Informiraju li se zaposlenici o novostima u struci?
 • Rješavaju li se međusobne nesuglasice brzo i konstruktivno?

Ovisno o veličini poduzeća tj. broju zaposlenika bilo bi poželjno provesti i kratki anonimni upitnik kako bi utvrdili stavove zaposlenika i voditelja o organizaciji rada unutar poduzeća. Povratna informacija svakako može biti od velike pomoći pri definiranju segmenata upravljanja na kojima je potrebno dodatno razvijati upravljanje zaposlenicima.

Smanjite „gubitke“ poticanjem zaposlenika na kreativnost

Kompetencije zaposlenika su: znanje, vještine i ponašanje zaposlenika, koje rezultiraju učinkovitijem obavljanju poslova. To je jedna od definicija, kojih ima koliko ima i načina razmišljanja o kompetencijama. Također ima veliki broj različitih vrsta kompetencija koje su važnije u jednoj vrsti poduzeća dok su u drugoj te kompetencije gotovo i nepotrebne.

Jedino možemo biti sigurni da ćemo kompetencije zaposlenika razvijati u skladu s vrijednostima koje njegujemo u poduzeću. Ako nam je kao vrijednost bitan partnerski odnos s našim kupcima tada ćemo sigurno tu vrstu kompetencija razvijati i unutar poduzeća.

Kompetencije koje bih istaknula, a koje smatram da je nužno razvijati u svakom poduzeću su:

 • kreativnost,
 • odgovornost,
 • međuljudski odnosi i
 • KONTINUIRANO UČENJE I RAZVOJ!

Nebitno je hoćete li kompetencije razvijati kroz uspostavu sustava koji će pratiti učinkovitost zaposlenika, proces nagrađivanja.... Vremenom ćete naći najbolji model, ali svakako raditi na razvoju zaposlenika. Iznenadit ćete se koliko kreativni mogu biti.

Kako možete potaknuti kreativnost?

Na temelju pozitivnih iskustava iz prakse predlažem sljedeće: Potičite kreativnost povremenim akcijama i prvenstveno svojim primjerom. U jednom poduzeću poticanje kreativnosti smo provodili kroz akcije „Upali kreativnost“. Zaposlenici su u dogovorenom roku dostavljali prijedloge, koji su potom grupirani po procesima na sljedeći način:

 • tržište i odnos s kupcima,
 • financije (povećanje efikasnosti i poboljšanje naplate potraživanja),
 • unutarnji procesi i
 • međusobna komunikacija.

U fazi prikupljanja ideja nismo ih kategorizirali prema opravdanosti ili izvodljivosti ideja, sve dok nismo prikupili sve ideje. Dakle, zaposlenicima smo dali priliku da preispitaju postojeće poslovne procese i daju prijedloge kako ih poboljšati. Prikupili smo prijedloge i pozvali zaposlenike na glasovanje.

Imali smo veliki odaziv zaposlenika, koji je rezultirao užim izborom ideja za daljnji razvoj. Najvažnije je bilo razmotriti prijedloge, profiltrirati ideje, omogućiti da se dalje razvijaju i nagraditi najbolje.

Nismo u izboru najbolje ideje koristili matricu odlučivanja (bodujući materijalne i nematerijalne kriterije za odlučivanje) nego smo jednostavno omogućili da zaposlenici odlučuju. Subjektivnost smo djelomično smanjili tako što se prilikom glasovanja nije objavio autor ideje.

Provedba nekih ideja je zahtijevala međusobnu koordinaciju više dijelova poduzeća, a kako bi se postigla što veća sinergija i povećanje vrijednosti – materijalnih i ljudskih.

Razmislite koliko je mogućih „gubitaka“ ako se ne iskoristi kreativnost zaposlenika. Koliko je to možda nepotrebnih čekanja u nekim procesima, nepotrebne komunikacije…. Također imajte u vidu kako u mnogo poduzeća, nepoduzimanje može značiti propuštanje vrijedne prilike!

Pokažite svojim primjerom i budite kreativni. Istovremeno uvažite činjenicu da će se proces poticanja kreativnosti gotovo uvijek kretati u ciklusima, a vi svakako iskoristite najbolje u svakom novom ciklusu.

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter