Ukratko o financijskim izvješćima

7. studenoga 2023.

6 min čitanja
ACJ AIMS vaga

Mnoga mala, pa čak i srednja poduzeća u potpunosti prepuste brigu o financijskim izvješćima svojim računovođama te se s podacima u financijskim izvješćima upoznaju u trenutku predaje izvješća za prethodnu godinu….

Termini kao što su aktiva, pasiva, prihodi i rashodi, novčani tok, zalihe, potraživanja su neki od računovodstvenih naziva koji se koriste u svim poslovnim funkcijama i organizacijskim nivoima.

Kako postaviti ciljeve, pratiti produktivnost, efikasnost i likvidnost poduzeća je za većinu poduzeća vrlo izazovno.

To su termini koji se koriste u ekonomskim krugovima, a sastavni su dio poslovanja svakog poduzeća. Kako bi mogli izvršiti analizu podataka koji će pomoći u donošenju odluka potrebno je važne ekonomske pojmove razumjeti bar u osnovama.

Dobra vijest je, kako ne treba biti veliki stručnjak za razumjeti osnovne brojke u financijskim izvješćima.

U nastavku je kratko pojašnjenje koje vam može pomoći u praćenju poslovanja poduzeća.

Kako čitati financijska izvješća?

Podaci u financijskim izvješćima govore nam od kuda dolaze financijska sredstva i na što nam novac odlazi. Ona ukratko prikazuju stanje svih poslovnih aktivnosti, a kreiraju se ovisno o potrebama vlasnika.

Za svakog poduzetnika ili onoga tko to želi postati u ovom tekstu objasnit ću ukratko najvažnija financijska izvješća.

Najvažnija financijska izvješća su:

 1. Račun dobiti i gubitka
 2. Bilanca stanja
 3. Novčani tok

ACJ AIMS temeljna financijska izvješća

Krenimo od računa dobiti i gubitka s jednostavnim primjerima.

Račun dobiti i gubitka

Uz pomoć računa dobiti i gubitka možemo pratiti koji su nam izvori prihoda i koje smo troškove imali u određenom periodu godine.

ACJ AIMS račun dobiti i gubitka
Jednostavno, račun dobiti i gubitka nam kaže koliko nam je prihoda potrebno da možemo podmiriti svoje troškove. 

Najčešće se prati mjesečno, a ovisno o dinamici poslovnih aktivnosti može se pratiti i češće.

U prvom dijelu računa dobiti i gubitka nalaze se prihodi koji su nastali prodajom proizvoda ili usluga, dakle sve ono za što smo izdali račune.

U drugom dijelu nalaze se troškovi koji su nastali prilikom izrade proizvoda ili usluga.

To su vaše obveze prema drugima (naknade bankama, računovodstvo, marketing, najam, plaće radnicima).

Kada od prihoda oduzmemo troškove kao rezultat imamo dobit ili gubitak iz poslovanja.

Važno je znati kako prihodi nisu isto što i primici, a pojam troškova ne obuhvaća samo trošak plaća, uredskog materijala….

Zašto nam je račun dobiti i gubitka neophodan?

U nastavku je par najbitnijih razloga:

 1. Za jednostavno praćenje prihoda i troškova koji su nastali u promatranom periodu
 2. Izradu poslovnog plana
 3. Postavljanje ciljeva
 4. Praćenje postavljenih planiranih parametara
 5. Rano upozorenje ako dolazi do promjene u smanjenju prihoda ili povećanja troškova
 6. Obveza predaje financijskih izvješća radi objave podataka.

Znate li kako provjeriti jeste li profitabilni?

💡Za poduzeće kojem je ostvareni prihod od prodaje dovoljan da pokrije sve troškove kažemo kako je 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗻𝗼.

Ponovimo:

𝗣𝗿𝗶𝗵𝗼𝗱𝗶 su sve ono za što izdajete račune, tj. što ostvarujete prodajom svojih proizvoda ili usluga.

𝗧𝗿𝗼𝘀̌𝗸𝗼𝘃𝗶 (𝗿𝗮𝘀𝗵𝗼𝗱𝗶) nastaju u svrhu izrade tih proizvoda ili pružanja usluga.

✅Prvo izračunajte 𝗯𝗿𝘂𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁:

1. uključite sve ostvarene 𝗽𝗿𝗶𝗵𝗼𝗱𝗲,
2. oduzmite sve 𝘁𝗿𝗼𝘀̌𝗸𝗼𝘃𝗲 koji su direktno povezani s izradom proizvoda ili usluga (materijalni troškovi) i
3. dobit ćete 𝗯𝗿𝘂𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁.

✅Nakon toga izračunajte 𝗻𝗲𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁.

Od bruto profita oduzmite sljedeće:
1. 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗻𝗲 𝘁𝗿𝗼𝘀̌𝗸𝗼𝘃𝗲 (troškovi plaća radnika, bankovni troškovi, računovodstvo, naknade, marketing)
2. razliku između 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗷𝘀𝗸𝗶𝗵 𝗽𝗿𝗶𝗵𝗼𝗱𝗮 𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗷𝘀𝗸𝗶𝗵 𝗿𝗮𝘀𝗵𝗼𝗱𝗮 (kamate)
3. dobit ćete 𝗱𝗼𝗯𝗶𝘁/𝗴𝘂𝗯𝗶𝘁𝗮𝗸 prije oporezivanja
4. njega trebate umanjiti za 𝗽𝗼𝗿𝗲𝘇 𝗻𝗮 𝗱𝗼𝗯𝗶𝘁
5. dobit ćete 𝗻𝗲𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁.

💰𝗔𝗸𝗼 𝘀𝘁𝗲 𝗼𝘀𝘁𝘃𝗮𝗿𝗶𝗹𝗶 𝗻𝗲𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁, 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗻𝗶 𝘀𝘁𝗲.✔️


Bilanca stanja

Bilanca stanja je temeljno financijsko izvješće koji se izrađuje mjesečno, a govori nam o financijskoj snazi poduzeća. 
ACJ AIMS bilanca stanja

Daje nam uvid u stanje naše likvidnosti i zaduženosti tj. koliko novaca imamo na raspolaganju.

Likvidnost je financijsko stanje poduzeća ili pojedinca u kojem postoji usklađenost između pritjecanja novčanih sredstava i obveza plaćanja.

Zaduženost je pokazatelj pomoću kojeg pratimo koliko se financiramo tuđim novcem.

Što sve vidimo iz bilance stanja?

 1. Imovinu - sve što imamo na raspolaganju. Podijeljena je na potraživanja, novac, zalihe i imovinu.
 2. Obveze – sve što dugujemo, što uključuje kredite, zajmove i ostale obveze.
 3. Kapital – naša neto vrijednost novca koji smo uložili u poduzeće, a uključuje i zadržanu dobit.

Kako su te tri stavke bilance stanja međusobno povezane?

Kapital (neto vrijednost) = Imovina – Obveze

Kako nam pomažu informacije u bilanci stanja?

 • Možemo dobiti uvid u financijsku snagu poduzeća
 • Možemo pratiti obveze prema dobavljačima, prema zaposlenicima, bankama
 • Možemo pratiti stanje potraživanja od kupaca
 • Možemo pratiti promjene naše neto vrijednosti.

Naravno, postoje razlike između različitih djelatnosti poduzeća (uslužna i proizvodna poduzeća koja npr. imaju ili nemaju zalihe, više ili manje imovine). Ali za konkretnije informacije o tome potrebno je više od osnovnih informacija koje u ovom tekstu obrađujemo.

Zbog važnosti potraživanja, u nastavku ću ih još ukratko pojasniti.

Potraživanja - svi oni prihodi za koje vam je netko obećao dati novac.

Dakle, obećanja plaćanja koja ste prihvatili od drugih.

Izdali ste npr. račun na 100 eura, kupac je odmah platio 50 eura - povećao vam se novac na računu. Do trenutka kada će vam kupac platiti preostalih 50 eura, imate potraživanje.

Potraživanja prelaze u novac tek kada se obećanje vašeg kupca (da će vam platiti) ispuni.

💰Što se obećanje vašeg kupca brže pretvori u plaćanje, to ćete imati bolji novčani tok (više novca na računu).

Izvješće o novčanom toku

Ciklus novčanog toka opisuje kako novac teče kroz poduzeće.

🛁 Zamislite bankovni račun svoje tvrtke kao kadu.

Ako želite da voda u kadi naraste, dodajte još vode i spriječite da iscuri kroz odvod. Što više vode ulazi, a manje istječe, to je viša razina vode u kadi.

Vlasnik poduzeća treba razumjeti novčani tok kako bi na vrijeme osigurao profitabilno poslovanje poduzeća i dovoljno kapitala.

Izrađuje se najčešće mjesečno. Direktno je povezan sa stavkama bilance stanja i računa dobiti i gubitka.

novčani tok

Od čega se sastoji izvješće o novčanom toku?

Sastoji se od tri osnovna dijela:

 1. Novčani tok iz operativnih aktivnosti
 2. Novčani tok iz investicijskih aktivnosti
 3. Novčani tok iz financijskih aktivnosti

1. Novčani tok iz operativnih aktivnosti

Evidentiraju se aktivnosti koje stvaraju prihod i troškove poduzeća – uglavnom su vezane uz primitke i izdatke od prodaje robe ili pružanja usluga, od naknada, provizija, isplate dobavljačima, zaposlenicima.

2. Novčani tok iz investicijskih aktivnosti

U ovom dijelu evidentiraju se aktivnosti vezane uz stjecanje i otuđivanje dugotrajne imovine i drugih ulaganja – novčani primici i izdaci od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme, od otplata kredita, danih zajmova….

3. Novčani tok iz financijskih aktivnosti

Aktivnosti koje su vezane uz financiranje poslovanja i obuhvaćaju promjene vezane uz visinu i strukturu kapitala i obveza – novčani primici i izdaci od dionica, zadužnica, kredita, zajmova.

Zbrajanjem primitaka i izdataka za sve poslovne aktivnosti kao rezultat dobijemo neto novčani tok.

Što trebate znati o neto novčanom toku?

Poduzeće koje ima negativan novčani tok može biti u kratkoročnoj ili dugoročnoj opasnosti za poslovanje poduzeća. 

Može se raditi samo o kratkotrajnom lošijem stanju novčanom toku, kada npr. ulažemo u neku skupu opremu ili ulažemo u novi pogon. Kada se počinju ostvarivati veći prihodi zbog tog ulaganja, to poboljšava sliku novčanog toka.

No, ako se ne počnu ostvarivati očekivani prihodi to nam može ukazivati i na ozbiljniji problem.

Zbog toga, pratite kretanje stanja novca po vrstama primitaka i izdataka, kako bi mogli pravovremeno reagirati.

Pratite svoje poslovanje najmanje jedan puta mjesečno kako bi pravovremeno reagirali na promjene stavki u temeljnim izvješćima. 

Ako razumijete kako funkcioniraju prihodi, troškovi, potraživanja i krediti, možete osigurati stabilnost u poslovanju tj. imati pozitivan novčani tok - dovoljno novca na računu.

Savjet: povećajte gotovinu. Ostvarite više prihoda i smanjite troškove. Povećajte maržu proizvoda, povećajte prodaju i trošite manje onoga što unosite u poduzeće kroz prodaju. To će uvijek poboljšati vaš novčani tok.

Nije neka velika nauka, ali se u praksi vrlo često zaboravi.

Kontroling pomaže vlasnicima poduzeća da koriste financijska izvješća u svrhu poboljšanja upravljanja. 

Ako vam je potreban savjet ili edukacija, slobodno nam se obratite na mail [email protected]

Autor članka: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter