Konflikti na projektima - kako ih efikasno rješavati

17.11.2021 od 08:30 do 10:30

500 kn
Edukacije

WEBINAR on line

Što ćete naučiti:

 • Ključna načela upravljanja komunikacijama
 • Što sve otežava komuniciranje u projektu?
 • Kako rješavati konflikte u projektu?
 • Studije slučaja: Primjeri iz prakse

Ukratko problematika:

Komuniciranje sa radnicima i održavanje motivacije u njihovom svakodnevnom radu i u radu na projektima je temelj uspješne realizacije ciljeva poduzeća.

Vrlo je bitno za uspjeh projekta osigurati radno okruženje u kojem će radnici prepoznati vrijednosti koje i sami vrednuju. Osigurajte razvoj tih vrijednosti u poduzeću kako bi postigli dugoročni uspjeh poduzeća. Na taj način ćete stvoriti preduvjete za smanjenje konflikata na najmanju moguću mjeru. No, ukoliko do konflikata i dođe uvijek je vrlo bitno riješiti ih efikasno i na obostrano zadovoljstvo svih sudionika u projektu. Na konkretnim primjerima iz prakse pomoći ćemo Vam u prepoznavanju načina za njihovo savladavanje.

Kome je namijenjen:

 • Vlasnicima malih i srednjih poduzeća koji žele efikasno rješavati konflikte
 • Voditeljima projekata i članovima projektnih timova
 • Kontrolerima i voditeljima kontrolinga

Cijena i način plaćanja:

Kotizacija za sudjelovanje jedne osobe u webinaru iznosi 500,00 kn po osobi plativo po ponudi. ACJ AIMS nije u sustavu PDV-a, stoga je cijena konačna!

U cijenu je uključeno:
 • Održavanje webinara u predviđenom trajanju
 • Materijali s primjerima iz prakse i prezentacijom s webinara
 • Stručno savjetovanje tijekom programa – ukoliko izaberete 2 ili više webinara
 • Mogućnost postavljanja konkretnih pitanja tijekom predavanja
 • Svaki polaznik koji izabere 2 webinara, 3 webinar sluša besplatno.

Kako se prijaviti:

Za prijavu je potrebno ispuniti ONLINE PRIJAVNICU. Nakon primljene ponude potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR02 2340 0091 1111 18994 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja “Za edukaciju” i poziv na broj ponude.

Prijavom na webinar prihvaćate Opće uvjete webinara.

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter