Važnost upravljanja ljudskim potencijalima/ komunikacijama u projektima

2.12.2021 od 15:30 do 17:00

500 kn
Edukacije

Što ćete naučiti:

 • Kako jasno komunicirati s klijentom?
 • Koje su osnove projektnog kontrolinga?
 • Kako uspostaviti zadovoljavajuću komunikaciju unutar timova?
 • Studije slučaja: Primjeri iz prakse

Ukratko problematika:

Kontroling je osnovna upravljačka funkcija za poduzimanje korektivnih akcija kada god je to potrebno. Te korektivne akcije su možda nužne zbog utvrđivanja novog načina praćenja, promjena odgovornosti i manjka motivacije radnika.

Jedna od vrlo bitnih uloga kontrolinga je pružiti upravljačima podršku kako bi osigurali uspješnu realizaciju projekta, povećali motivaciju radnika i definirali realne ciljeve.

Za uspješno definiranje problema potrebno Vam je razumijevanje poslovanja klijenta i usklađenost timova s jedne i druge strane.

Naučite kako uspješno riješiti izazove s kojima se suočava učinkovita komunikacija i kako postići harmonizaciju odnosa u timovima.

Kome je namijenjen:

 • Vlasnicima malih i srednjih poduzeća koji žele poboljšati komunikaciju u poduzeću
 • Voditeljima projekata i članovima projektnih timova
 • Svima koji rade na poslovima upravljanja u poduzeću
 • Kontrolerima i voditeljima kontrolinga

Cijena i način plaćanja:

Kotizacija za sudjelovanje jedne osobe u webinaru iznosi 500,00 kn po osobi plativo po ponudi. ACJ AIMS nije u sustavu PDV-a, stoga je cijena konačna!

U cijenu je uključeno:
 • Održavanje webinara u predviđenom trajanju
 • Materijali s primjerima iz prakse i prezentacijom s webinara
 • Stručno savjetovanje tijekom programa – ukoliko izaberete 2 ili više webinara
 • Mogućnost postavljanja konkretnih pitanja tijekom predavanja
 • Svaki polaznik koji izabere 2 webinara, 3 webinar sluša besplatno.

Kako se prijaviti:

Za prijavu je potrebno ispuniti ONLINE PRIJAVNICU. Nakon primljene ponude potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR02 2340 0091 1111 18994 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja “Za edukaciju” i poziv na broj ponude.

Prijavom na webinar prihvaćate Opće uvjete webinara.

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter