Procjena financijskih sredstava prilikom izrade plana investicija

24. listopada 2023.

6 min čitanja
ACJ AIMS kompjuter i alat

Ako planirate proširiti svoje poslovanje otvaranjem nekog novog prodajnog mjesta ili proizvodnog pogona i tražite odobrenje kredita banke će vas sigurno tražiti poslovni plan.

Zašto? Jer iz poslovnog plana mogu procijeniti rizičnost ulaganja i opravdanost poslovne ideje.

Imala sam više od nekoliko situacija, gdje su poduzetnici bili 100% sigurni kako imaju odličnu ideju i kako im samo treba dodatna financijska injekcija da je realiziraju.

Čak sam od nekih čula i razna pojašnjenja, kao što sad nekome trebaju papiri koje će tako i tako samo spremiti u ladicu.

No, zapravo je ključno za uspjeh realno sagledati financijski aspekt poslovne ideje i procijeni opravdanost ulaganja. 

Poduzetniku na početku uvijek trebaju financijska sredstva kako bi pokrenuo vlastiti poduzetnički pothvat. Prije sklapanja bilo kakvog dogovora o financiranju poduzetničkog pothvata, potrebno je napraviti precizne financijske projekcije, kako bi se procijenila dugoročna i kratkoročna potreba za financijskim sredstvima.

U nastavku ću navesti ključne poveznice između poslovnog plana poduzeća i investicijskih ulaganja:

Procjena financijskih potreba

Trebate razmisliti o budućim financijskim potrebama vašeg poslovanja. Najlakše ćete to napraviti ako analizirate kako će investicija utjecati na vaše financijske projekcije i potrebu za dodatnim financiranjem.

ACJ AIMS financijske potrebe

Što to zapravo znači?

Izrada troškovnika, procjena koliko će financijskih sredstava biti potrebno za kupovinu opreme, povećanje broja zaposlenih, najam prostora i sl.

Na početku izrade plana, čini vam se kako je užasno teško procijeniti na što ćete sve uložiti sredstva jer još niste niti započeli projekt.

Možda razmišljate: Mogu se promijeniti cijene, dinamika izvedbe, čak i regulativa, kako ću planirati?

Fokusirajte se na planiranje temeljem informacija koje imate sada i budite što realniji.   

U fazi planiranja što realnije procijenite količine, cijene, vrijeme isporuke nabavljene opreme, sate rada vaših zaposlenika ili kooperanata.

Na primjeru nekoliko različitih ulaganja navest ću na što dodatno trebate obratiti pažnju.

Ako planirate ulaganje u razvoj i testiranje proizvoda/usluga poslovni plan mora uključivati analizu utrošenog materijala i opreme, procjenu vremena i strategiju plasiranja na tržište.

Kod investiranja u marketinške kampanje također morate razraditi marketinšku strategiju i detaljan proračun za oglašavanje. Koliko i po kojoj cijeni ćete izdvojiti za koju vrstu marketinga.

Ako planirate ulaganja u nove tehnologije, softver i sl. predvidite u poslovnom planu utrošak vremena i potreban broj radnika, licenci, edukacije i sl.

Od samog početka, točno procijenite troškove projekta/investicijskog ulaganja, a zatim kontinuirano upravljajte tim troškovima tijekom cijele izvedbe investicije kako bi se eliminirala neželjena odstupanja.
Pripremite dobru procjenu. Nemojte samo nagađati.
Zabilježite troškove. 

Ne možete se samo nadati najboljem nakon postavljanja procjene.

Nakon što krenete u realizaciju, ako je došlo do značajnijih odstupanja, napravite prilagodbu.

Jer ako troškovi počnu izmicati kontroli, morate toga biti svjesni kako biste se stvari vratile na pravi put.

To može biti korekcija prekovremenog rada ili ono što bi trebali izbjegavati - promjenu obima projekta.

Analiza radnog kapitala

Radni kapital su potraživanja, obveze, novac na računu i zalihe. Njihova visina pruža informaciju koliko "prostora" poduzeće ima za širenje poslovanja i jačanje svojih kapaciteta, ulaganje u napredak itd.

Vještina njihovim upravljanjem u vrijeme investiranja je ključno. 
ACJ AIMS čovjek razmišlja

Često se u poslovanju još naziva neto radni kapital, a važan je pokazatelj poslovanja poduzeća jer ukazuje na financijsku stabilnost poduzeća.

Daje informaciju o tome pokriva li kratkotrajna imovina kratkoročne obveze.

Što to zapravo znači?

Kad bi u jednom trenutku sve obaveze trebalo podmiriti tj. pokriti imovinom poduzeća bi li poduzeće to bilo u stanju provesti. 

Stoga predlažem da izračunate koliko će vam više novca trebati uslijed povećanja narudžbi prema dobavljačima.

Npr. ako nabavljate opremu, procijenite koliko će vam se povećati redovna potreba za novcem kako bi na vrijeme podmirili svoje obveze.

Također ste možda predvidjeli kako vam je potrebno dodatno zapošljavanje kako bi realizirali svoj projekt. Morate izračunati koliko dodatnog novca vam je potrebno za isplate plaća svakog novog radnika.

Ako morate poslovanje premjestiti u neki veći prostor koliko je dodatnog novca potrebno osigurati za povećani najam prostora i sl.

Dakle, prilikom planiranja investicija obavezno morate znati koliko vam je novca potrebno za:

  • trenutne potrebe;
  • istraživanje i razvoj;
  • nabavu dugotrajne imovine;
  • planiranje zaliha;
  • prodor na tržište i osvajanje tržišnog udjela i sl.

Nakon što ste realno procijenili koliko financijskih sredstava vam je potrebno i znate hoće li to narušiti vašu financijsku stabilnost morate svakako i dalje pratiti realizaciju investicija i kako utječe na vaše svakodnevno poslovanje.

Praćenje investicijskog ulaganja

Poželjno je osloniti se na dosadašnje iskustvo sa sličnim projektima ili tražiti pomoć, ako se radi o obimu ili vrsti ulaganja s kojim se do sada niste susretali.

U nastavku je navedeno nekoliko najčešće korištenih pokazatelja za praćenje realizacije investicija.

Povrat ulaganja (ROI)

To je omjer dobiti ili gubitka kada je u pitanju ulaganje u projekt, što je od velike pomoći pri određivanju financijske održivosti sličnih projekata u budućnosti.

Izračun ROI je jednostavan kao:

ROI = (Neto koristi / Troškovi) x 100

Stvarni trošak

Ovo je jedan od najlakših načina za utvrđivanje ciljeva projekata i praćenje njihove realizacije.

Stvarni trošak je zapravo, kao što i sam naziv kaže, mjerenje stvarnih troškova. Troškovi uključuju sve od planiranih izravnih troškova, redovitih troškova (mjesečnih naknada) i svih drugih.

Nakon što ste uračunali sve te troškove, jednostavno ih zbrojite kako biste odredili stvarni trošak.

Iako je ovo iznimno jednostavna metrika, stvarni trošak igra važnu ulogu u praćenju troškova vašeg projekta.

Odstupanje od stvarnog troška

Odstupanje troškova mjeri je li vaš projekt trenutno ispod, unutar ili iznad planiranog proračuna projekta.

Vrlo jednostavno za praćenje i izračun na sljedeći način:

Odstupanje troškova = Planirani trošak projekta – Stvarni trošak projekta

Ako stvarni trošak premašuje vaš planirani proračun, to znači da ste potrošili više od planiranog i i potencijalni problem s novcem.

Ako je ispod vašeg proračuna, to znači da vjerojatno imate još novca "u rezervi".

Što češće pratite odstupanja od stvarnog troška prije ćete moći reagirati i prilagoditi nastavak projekta.

Predlažem da praćenje ulaganja bude što učestalije. Npr. ako projekt traje 3 mjeseca, obavezno pratite svaka 2 tjedna gdje ste u odnosu na planirane investicije.

Što ako je nužno provesti prilagodbu financijskog plana?

Zapravo se to relativno često dešava u praksi. No, vratimo se na važnost prepoznavanja koliko je naše poslovanje stabilno i kako će investicija utjecati na neto radni kapital.

U slučaju da su financijska sredstva ograničena, moramo prilagođavati svoje obveze, ubrzati naplatu potraživanja, smanjiti troškove i zalihe.

Evo nekoliko primjera koji su pomogli u prilagodbi investicijskog plana:

Prvi primjer:

Poduzetnik Marko odlučio je unaprijediti svoje proizvodne kapacitete investirajući u novu tehnologiju. Da bi precizno planirao financijski aspekt, napravio je detaljan troškovnik u kojem je uzimao u obzir nabavku opreme, edukaciju zaposlenika i potrebne licence.

Nakon prvog mjeseca realizacije projekta, Marko je primijetio da su troškovi edukacije bili veći od očekivanih, ali je brzo reagirao i prilagodio budžet za sljedeće faze projekta.

Drugi primjer:

Mlada poduzetnica Ana pokrenula je liniju organskih proizvoda. Kako bi se proizvodi proslavili na tržištu, odlučila je uložiti u marketinšku kampanju.

Planirala je rasporediti budžet među različitim marketinškim kanalima, uključujući društvene mreže, plaćene oglase i influencere. Nakon prvih nekoliko tjedana kampanje, analizirala je rezultate i shvatila da su društvene mreže donijele najviše povrata na ulaganje, pa je odlučila dodatno povećati budžet za tu strategiju.

Treći primjer:

Proizvođač zdrave hrane odlučilo je proširiti svoje poslovanje otvaranjem novog prodajnog mjesta. U financijskom planiranju uzeli su u obzir troškove najma, renoviranja prostora, nabavke inventara i dodatnih zaposlenika.

Kako bi kontrolirali troškove, svaka dva tjedna su uspoređivali stvarne troškove s planiranim. Kada su shvatili da renoviranje prostora izlazi iz budžeta, brzo su reagirali pregovaranjem s izvođačima i prilagodbom drugih troškova kako bi održali ukupni budžet uravnoteženim.

Želite li pomoć pri samostalnoj izradi poslovnog plana ili procjeni financijskih ulaganja javite nam se na mail [email protected].

Pratite me na instagram profilu i na LI gdje pišem o planiranju i upravljanju likvidnosti poduzeća.

Ako se bavite prodajom usluga možete preuzeti i Poslovni plan za poduzeće u uslužnim djelatnostima.

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter