Poduzeća zaposlenike privlače dobrom plaćom, a zadržavaju svojom organizacijskom kulturom!

25. svibnja 2022.

3 min čitanja
ACJ AIMS zaposlenici u uredu

U današnje vrijeme kada na sve strane imamo istraživanja o poželjnosti poslodavaca, potražnju za kvalitetnim IT stručnjacima, puno različitih modela koje možemo koristiti prilikom zapošljavanja zaposlenika vlasnike poduzeća i dalje muči odgovor na pitanje kako zadržati kvalitetne zaposlenike?

Smatram kako je odgovor na to pitanje gotovo uvijek povezan s organizacijskom kulturom poduzeća. Ona može imati vrlo širok pojam i odnositi se na način upravljanja vlasnika poduzeća, na komunikaciju među zaposlenicima ili timovima, prepoznavanje svrhe u svakodnevnim zadacima i uloge koju svaki zaposlenik ima u realizaciji ciljeva poduzeća… No, krenimo od najčešćih izvora nezadovoljstva zaposlenika kako bi ukratko i obrazložila svoje razmišljanje.

Izvori nezadovoljstva zaposlenika

Glavni izvori nezadovoljstva ili čak frustracije na poslu uglavnom se mogu svesti na neorganiziranost koju prepoznajemo kroz:

 1. Nejasno definirani ciljevi
 2. Nedostatak planiranja aktivnosti
 3. Česte promjene dogovora i prioriteta
 4. Lošu komunikaciju uprave poduzeća prema zaposlenicima
 5. Ignoriranje problema
 6. Nedostatak fokusa

Prisutnost tih izvora nezadovoljstva su ujedno i poticaji za razvoj kontrolinga u poduzećima.

Brand poduzeća, vanjski dojam koji poduzeće ostavlja može na prvi pogled potencijalnom zaposleniku biti potpuno drugačiji od prave slike poduzeća. Zaposlenike je moguće privući dobrom plaćom i ostalim beneficijama (osiguranje, edukacije, putovanja…). No, što se razotkriva u sljedećem koraku, kada zaposlenik započne sa svojim radom? Tada se otkriva način na koji poduzeće funkcionira, kakva mu je organizacijska kultura te koje vrijednosti su zaista važne u poslovanju poduzeća.

Važnost organizacijske kulture poduzeća u operativnim procesima

Poduzeća koja se brzo razvijaju vrlo često imaju problem s razvojem operativnog poslovanja i uspostavom unutarnje organizacije poduzeća. Istovremeno je većina vlasnika poduzeća u potpunosti fokusirano na razvoj proizvoda, rokove, izvore financiranja, prodaju…. I jednostavno ne stigne organizirati operativno poslovanje poduzeća na zadovoljavajućoj razini. O upravljanju zaposlenika na sustavan način niti ne razmišljaju.

Razmišljanje izvan okvira i u tom dijelu operativnog poslovanja je važno. Pomoć možete zatražiti od nekoga tko ima iskustva u tom području ili ako se radi o srednjem i velikom poduzeću zapošljavanjem osobe koja će se baviti organizacijom operativnog funkcioniranja poduzeća. Tako vlasnici poduzeća mogu osloboditi svoje vrijeme za prodaju, razvoj novih tehnologija i digitalnu transformaciju.

Definiranje pravila i načina izvršavanja zadataka ili komunikacije pružit će zaposlenicima sigurnost u upravu poduzeća i vještine upravljanja poduzećem te povećati zadovoljstvo na radnom mjestu.

Treba razlikovati pretjeranu birokratizaciju u odnosu na definiranje pravila koja su nužna za operativno poslovanje poduzeća. Prepoznajte koja je svrha uspostave nekih procedura, pravila, uputa i načina komunikacije. Ako je jasno definirana svrha, jednostavnije je uspostaviti procese koji neće uzrokovati nezadovoljstva koja se najčešće javljaju u poduzećima.

Važnost kvalitete timskih odnosa i kvalitete menadžmenta

U svakom poduzeću zaposlenici se susreću s kolegama koji su različitih karakternih osobina, ali ako je poduzeće organizirano i te razlike manje dolaze do izražaja. Naglasit ću još jednom i važnost njegovanja vrijednosti unutar poduzeća, a koje cijeni većina zaposlenika:

 • iskrenost - radno okruženje u kojem se cijeni i promiče istina
 • povjerenje - radno okruženje u kojem vlada međusobno povjerenje
 • mentorstvo - radno okruženje koje potiče mentorski odnos
 • otvorenost - radno okruženje otvoreno za nove ideje i inovacije
 • davanje pohvale - radno okruženje u kojem se daju pohvale
 • briga - radno okruženje u kojem se vodi briga i pokazuje interes za druge

Projektno organizirana poduzeća često se susreću s konfliktima na projektima. Uzroci konflikta mogu biti različiti, ali su uglavnom vezani uz neslaganja oko nekih rješenja, probleme s budžetom ili s egom pojedinih članova tima te nedostatkom komunikacije. Za povećanje uspješnosti projekata osigurajte adekvatne vještine voditelja timova i liderske kvalitete menadžmenta. Vodite računa o tome.

Vrlo jednostavno možete provesti kratku anketu o zadovoljstvu zaposlenika. Ne trebate postavljati „specijalna“ pitanja, samo se zapitajte što biste htjeli saznati iz stava zaposlenika.

Mogu vam pomoći navedeni glavni izvori nezadovoljstva u poduzećima. Anonimnim upitnikom zatražite zaposlenike ocjenu zadovoljstva od 1-5 o sljedećim područjima: definiranjem zadataka, planiranjem, jasno postavljenim prioritetima, komunikacijom u poduzeću (s menadžmentom i s kolegama), rješavanju problema, mogućnosti napredovanja, prepoznavanja njihovih potencijala....

Imamo iskustva u uspostavi kontrolinga upravljanja ljudskim potencijalima koji vam može pomoći u poboljšanju organizacijske klime poduzeća. Kontaktirajte nas.

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter