Zašto digitalne ili bilo koje druge transformacije poduzeća ne uspiju?

3. svibnja 2022.

4 min čitanja
ACJ AMS čovjek trči

Za početak, samo ukratko o pojmu digitalne transformacije. 

Digitalna transformacija

Digitalna transformacija je promjena načina poslovanja poduzeća, kroz integraciju novih tehnoloških postignuća u svakodnevno poslovanje. Kao rezultat njezine provedbe je povećanje konkurentnosti poduzeća, kroz ponudu proizvoda/usluge nove dodane vrijednosti. Još je nešto vrlo važno znati, a to je kako je gotovo nemoguće provesti transformaciju bez promjene organizacijske kulture poduzeća.

Mudra izreka kaže kako se netko mijenja samo ako je dovoljno naučio ili ako je dovoljno patio. 

U poslovnom svijetu, motiv za digitalnu transformaciju u potpunosti potvrđuje tu izreku. Poduzeća koja pokreću proces transformacije promjenom poslovnog modela, upravljačke strukture, okrupnjavanjem ili usvajanjem nekih novih tehnologija u pravilu trebaju biti spremne za težak put.

Ako krećete u digitalnu transformaciju uvijek morate uhvatiti korak sa svim tehnoloških izazovima i znanjima. Prije odluke o transformaciji poslovanja poduzeća najčešće je patio neki segment poslovanja i iscrpio sve mogućnosti za nastavak po starom, toga morate biti svjesni.

Kada sagledavamo različite veličine i djelatnost poduzeća možemo prepoznati zajedničke karakteristike koje transformacija traži:

  • dodatni angažman resursa,
  • ustrajnost vlasnika poduzeća i zaposlenika u prihvaćanju promjena,
  • volju za stjecanjem novih znanja i vještina te
  • prilagodbu postojećeg operativnog poslovanja novom načinu rada ili razmišljanja….

Za neka poduzeća digitalna transformacija polazi od prelaska s „papira i olovke“ i ručnog vođenja procesa i raznih evidencija na praćenje u „oblaku“ ili bazu podataka koja nije više xls ili access. Za druga poduzeća to može biti blockchain, artificial intelligence, automation i sl…..

Već sam više puta pisala o važnosti pokretanje promjena „od glave“ te u svakoj promjeni imati podršku zaposlenika. Gotovo pa prirodno je nailaženje na otpor promjenama od strane svih dionika poduzeća. U fazi transformacije njihova važnost dolazi još više do izražaja.

Prema istraživanju Everest grupe zabilježeno je kako 73% poduzeća ne uspije u svojoj namjeri provedbe digitalne transformacije.

Kada tome dodamo još 78% poduzeća koja ne dosegnu svoje zadane ciljeve možemo zaključiti kako samo 22% poduzeća u prosjeku dođe do svojih zadanih ciljeva.

Ključni faktori za uspjeh transformacije poduzeća

  1. Odlučnost za provedbu promjena
  2. Realno definiran plan i postavljeni ciljevi za provedbu transformacije
  3. Osigurana financijska sredstva
  4. Promjena - korak po korak
  5. Kvalitetni kadrovi na ključnim mjestima

Smatram kako su gore navedeni faktori ključni za uspjeh transformacije poduzeća bez obzira na veličinu i djelatnost poduzeća. U nastavku ću ukratko objasniti važnost svakoga na primjeru jednog poduzeća u IT sektoru koje se želi ponudom svojih usluga približiti visoko tehnološkim tvrtkama, na tržištu je preko 20 godina i ima oko 15 zaposlenika.

1. Odlučnost za provedbu promjene

Uprava ste poduzeća koja je prepoznala trenutak i najavila svojim zaposlenicima koji tržišni segment planira osvojiti u sljedeće 3 godine i kako je nužna priprema svih aktivnosti. Jedna od njih je usvajanje znanja u „novijim“ programskim jezicima, marketingu, prezentacijskim vještinama….. Za specifične poslove zatražite pomoć vanjskih agencija, dogovorite jasne ciljeve za svakog zaposlenika, terminski plan edukacija i krenite.

Ono što je neizbježno je otpor zaposlenika koji se u pravilu javlja pri provedbi nekih promjena u poslovanju. Ako ste postavili jasne ciljeve transformacije, ne odustajte. Ako uvidite kako ste donijeli neku krivu odluku, priznajte je, korigirajte plan i nastavite dalje. Jedino ne smijete oklijevati i opravdavati se kako sada i nije nužna provedba transformacije ili kako će se ona odraditi u drugo vrijeme. Nemojte zaboraviti kako nikada neće biti pravo vrijeme.

2. Realno definiran plan i postavljeni ciljevi za provedbu transformacije

Stavite na papir sve što trebate napraviti kako bi se približili svojim novim kupcima. Jasno definirajte vrijeme i aktivnosti. Dobro je u životu ciljati visoko, ali prije svega treba biti realan. Stoga nikako nemojte pretjerivati u svojim planovima. Nemojte zanemariti činjenicu kako zaposlenici pored svojih dnevno operativnih aktivnosti imaju obvezu savladavati nove vještine. Olakšajte im to vrijeme, možda i uz izostavljanje nekih operativnih aktivnosti koje nisu potrebne ili koje neće imati svoju svrhu u budućnosti.

Ciljeve temeljite na SMART metodologiji i komunicirajte ih jasno svim sudionicima u transformaciji.

3. Osigurana financijska sredstva

Planirajte transformaciju samo ako imate osigurana financijska sredstva za njezinu provedbu. Neka poduzeća i provode transformaciju u cilju osiguranja dugoročne likvidnosti, što je razumljivo. Izradite plan i postavite ciljeve koji su neophodni prilikom transformacije.

Izbjegnite situaciju u kojoj ste krenuli u promjene u poduzeću, ali na pola puta morate odustati zbog nedostatka financijskih sredstava. 

Promjene možda podrazumijevaju i zapošljavanje novih zaposlenika, primjenu specifičnih vještina ili kao što sam već spomenula, edukacije. Sve to zahtjeva i povećani budžet ili promjenu dinamike trošenja postojećeg budžeta.

4. Promjena korak po korak

Predvidite u svojoj transformaciji češće evaluacije provedenih promjena, svakako vodite računa o prepoznavanju kritičnih točaka u tom procesu. Kritične točke mogu biti vezane i uz neki vrlo jednostavan razlog, a to je nespremnost poduzeća i zaposlenika na prihvaćanje promjena. Možda ste postavili preambiciozne planove ili dodijelili nekim procesima voditelje s neadekvatnim vještinama. Budite ambiciozni, ali realni i svakako budite sigurni kako su zaposlenici dovoljno osposobljeni za rad u novim programskim alatima, na novim uređajima…. Svakako je nužno voditi se planiranom dinamikom, ali ako uvidite nespremnost zaposlenika, razmislite o prilagodbi.

5. Kvalitetni kadrovi na ključnim mjestima

Ako želite razviti svoje poduzeće – povećajte sposobnosti svojih zaposlenika. Upravljanje zaposlenicima, održavanje motivacije je u svakom poduzeću važno i vrlo zahtjevno područje upravljanja u svakodnevnom radu. Ta se važnost značajno povećava u procesima transformacije poduzeća.

Kako bi izbjegli probleme, posebno obratite pažnju na ključne ljude u poduzeću. 

Zaključno

Definirajte koji su to ključni ljudi u vašem poduzeću, osposobite ih i dajte im maksimalnu podršku. Tako ćete izbjeći mnoge probleme, vezane uz komunikaciju s ostalim zaposlenicima ili kada trebate donijeti neku odluku.

Razvoj poduzeća prihvaćanjem novih tehnoloških dostignuća, prilagodbom tržišnim okolnostima i zadovoljavanjem potreba zaposlenika za rastom i razvojem je imperativ i malih i velikih poduzeća.

Ako vam je potreban pogled „izvan okvira“ i iskustvo u uređenju poslovnih procesa, kontaktirajte nas na mail [email protected].

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter