Ako želite razviti svoje poduzeće – povećajte sposobnosti svojih zaposlenika

29. srpnja 2021.

3 min čitanja
ACJ AIMS ured i rad

Upravljanje zaposlenicima je jedno od najzahtjevnijih područja upravljanja u poduzećima. Područje koje je izazovno, dinamično i svaki zaposlenik i voditelj, vlasnik poduzeća bi uvijek trebao biti svjestan koliko je njegova uloga u tom procesu bitna kako bi se postigla harmonizacija odnosa u poduzeću.

Ostvarivanjem dobrih odnosa unutar poduzeća, povećavaju vjerojatnost za postizanje boljih rezultata poduzeća.

Znate li da poduzeća vrlo često smatraju da se prioritetno trebaju pobrinuti da smanje „gubitke“ u proizvodnji, na skladištima, nepotrebnoj obradi podataka, transportu? Ujedno, vrlo često zaboravljaju da je jedan od najznačajnijih gubitaka u poduzeću neiskorištena kreativnost zaposlenika ili njihova nedovoljna kvaliteta.

Područje kontrolinga obuhvaća i razvoj upravljanja zaposlenicima i uvođenje sustava upravljanja zaposlenicima u poduzeće. Prvenstveno je to važno za poduzeća koja su tržišno orijentirana, bez obzira na djelatnost kojom se bave i na veličinu poduzeća.

Poduzeća bez SMART ciljeva zaposlenika ne mogu znati koliko su njihovi ciljevi definirani po „osjećaju“ realni, koliko su ambiciozni, razvijaju li okruženje koje će biti poticajno za njihov daljnji razvoj i za razvoj njihovih zaposlenika.  Osigurava li poduzeće dovoljno izazova za zaposlenika tako da kontinuirano zadržava njihovu motiviranost za rad i doprinos na visokoj razini?

Razvijajte u poduzeću sustave upravljanja zaposlenicima, prvenstveno kako bi zadržali njihovu motiviranost.

Zašto je upravljanje radnom učinkovitošću važno?

Upravljanjem radnom učinkovitošću omogućava vam i da rano detektirate probleme u poduzeću. Ako je poduzeće tržišno orijentirano svjesno je koliko je to važno jer želi zadržati svoje kupce. Također sigurno želi uspostaviti poticajnu okolinu u kojoj se zaposlenici podržavaju na novim projektima. Svega toga su svjesni jer je to jedan od osnovnih preduvjeta za uspjeh poduzeća i povećanje konkurentnosti.

Ako u poduzeću nemate motivirane zaposlenike, koji nisu svjesni kako njihovi poslovi utječu na neki proces u poduzeću teško da ćete uspješno moći provesti male ili velike promjene u poduzeću.

U pravilu, uvođenje promjena u poslovanju poduzeća izaziva otpor kod zaposlenika, možda strah, nelagodu.

Zato je uvijek važno zaposlenike informirati o promjenama, pripremiti ih dodatnim edukacijama i međusobnom razmjenom iskustava unutar organizacije.

Ponekad je dovoljno samo jasno komunicirati na svim razinama koji se pozitivni efekti očekuju kako bi se unutar poduzeća potaknulo zaposlenike na aktivno sudjelovanje u promjenama.

Kako razvoj kompetencija zaposlenika utječe na povećanje vrijednosti poduzeća?

Kreativnost zaposlenika je bitna u svakodnevnom poslovanju, a pogotovo kada radite na zahtjevnom projektu. Tada je potrebno da zaposlenici i menadžment koriste sve svoje znanje koje su prikupili na prethodnim projektima i pokušavaju ih primijeniti na najbolji mogući način. To će vjerojatno rezultirati nekim novim rješenjem o kojem niste možda prije par mjeseci ili godina niti razmišljali.

Kako bi u poduzećima povećali osjećaj pripadnosti, ponekad je dovoljno organizirati jednodnevno druženje zaposlenika – edukativno ili rekreativno, neformalno druženje i sl. Poduzeća ih također organiziraju kada žele:

  • poboljšati međusobnu komunikaciju unutar organizacije,
  • nagraditi svoje zaposlenike,
  • pripremiti zaposlenike na nadolazeće promjene u poduzeću i sl.

Edukacije kao temelj povećanja vrijednosti poduzeća

Poduzeća u RH godišnje za edukaciju zaposlenika u prosjeku izdvajaju oko 4,5 tis. kn (40 radnih sati) po zaposleniku. 

Prema rezultatima EU Education and training monitora za RH iz 2020., postoje strukturni problemi u edukaciji odraslih. 

Stopa sudjelovanja u obrazovanju odraslih od 3,5% u 2019., je i puno niža od prosjeka EU-a od 10,8% (cilj EU je 15%). 

Nedovoljno financiranje i nizak interes i dalje su izazovi u edukaciji. Financiranje obrazovanja odraslih nije sveobuhvatno, niti je dio redovnog obrazovnog sustava i nalazi se na najnižoj trećini u EU.

Prema podacima s kojima je 2019. godine raspolagalo SRCE (Sveučilišni računalni centar) ljudi tijekom radnog vijeka sve češće mijenjaju poslove (15 do 20 različitih poslova), ali i sam sadržaj posla je sve podložniji promjenama. Prema istom izvoru: „Polaznici tečajeva su većinom osobe mlađe i srednje životne dobi, djelatnici visokih učilišta i instituta, ali i osobe zrelije dobi koje smatraju da će im neka znanja pomoći u radu ili će im otvoriti put do zaposlenja ili željene promjene karijere.“Zašto je edukacija, usavršavanje kompetencija zaposlenika u bilo kojem segmentu poslovanja poduzeća bitna?

Edukacijom zaposlenika poduzeće može potaknuti osjećaj vrijednosti i motivirati ga za daljnji rast i razvoj.

Ujedno potiče dijalog između zaposlenika, interni prijenos znanja, razvija osjećaj pripadnosti timu i poduzeću u kojem rade. 

Neki poslodavci strahuju da će zaposlenik nakon stjecanja dodatnih znanja potražiti novo zaposlenje. U tom slučaju imaju neisplativo ulaganje vremena i novca.

No, zamijenite strah s pozitivnim efektom kojeg edukacija zaposlenika može ostvariti. Taj poticaj je naravno, uvijek najbolje iskorišten ako se dodatnom edukacijom zaposlenika omogućava brza prilagodba poduzeća i povećanje njihove konkurentnosti.

Imamo iskustva u prijenosu znanja i implementaciji novih sustava te na edukacijama prolazimo konkretne primjere iz prakse, npr. kako definirati strateške i operativne ciljeve, čitati financijske izvještaje i izraditi bonitetno izvješće, kako izraditi SWOT analizu i Balance scorecard model poduzeća i mnoge druge.

Kontaktirajte nas na mail [email protected]

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter