Zašto se upravljanje ljudskim potencijalima razvija u upravljanje talentima?

31. svibnja 2022.

3 min čitanja
ACJ AIMS upravljanje talentima

Prema različitim istraživanjima vidljiv je sve veći izazov s kojim se susreću poduzeća u pronalaženju talenata te kako se trenutno nalazimo na najvećoj razini globalnog nedostatka talenata u posljednjih 15 godina.

Poduzeća se trebaju prilagođavati ne samo digitalnoj transformaciji nego i transformaciji zaposlenika i radnih mjesta. COVID-19 pandemija je ubrzala cijeli proces budući da su se poduzeća brzo trebala prilagoditi na rad od kuće i prihvatiti rad na daljinu kao nužnost. Uz istodobno upravljanje i s postojećom fizičkom imovinom (uredi, komunikacije, oprema…) promjene traže i prilagodbu na nove trendove koje nameće potražnja za zaposlenicima.

Postavlja se pitanje, jesu li poduzeća toga svjesna. Ako su i prepoznala privlačenje talenata (kvalitetnih i kvalificiranih zaposlenika) kao temelj za razvoj u digitalnom svijetu, znaju li u kojem smjeru krenuti? Koji su najnoviji trendovi u transformaciji radne snage? Kako osigurati dostupnost talenata i koje vrste vještina kod njih trebaju tražiti?

Prema World Economic Forumu u istraživanju koje je objavio krajem 2020, a u kojem je analizirano koji poslovi i koje vještine će se tražiti u budućnosti možemo zaključiti kako nas u idućih 5 godina čeka intenzivna adaptacija.

U istraživanju je detaljno navedeno po geografskoj lokaciji i sektorskim djelatnostima kako oko 20% zaposlenika ima rizik zamjene, a vještine koje kod zaposlenika treba razvijati su uglavnom vezane uz kontinuirani razvoj, inovativnost, analitičko promišljanje, korištenje naprednih tehnologija.

Poduzeća ne smiju u svom strateškom promišljanju zanemariti promjene koje se odnose na transformaciju zaposlenika tj. vještina koje moraju razvijati.

Otvorena pitanja

Čitajući istraživanje, nametnula su mi se pitanja, kako u poduzeću osigurati:

  • dobru strategiju pronalaska talenata,
  • okruženje koje podržava rast i razvoj svakog pojedinca,
  • svrsishodnost svakog posla te
  • kontinuirano učenje novih vještina?

Ukratko, kako u poduzeću osigurati ne samo digitalnu transformaciju nego i transformaciju zaposlenika. To su svakako pitanja na koja će poduzeća morati tražiti odgovor i ne zanemariti ih, ako žele prvo privući talente u svoje poduzeće i zadržati ih.

Poduzeća koja ubrzavaju digitalizaciju radnih procesa, automatizaciju radnih zadataka ne smiju zanemariti i hitnost u rješavanju prekvalifikacije i razvoja novih vještina kod zaposlenika.

„Samo jedna od pet osoba vjeruje kako ima dobro razvijene vještine, samo 11% poslovnih čelnika vjeruje svojim timovima da učinkovito koriste podatke, a 50% organizacija nedostaju vještine koje zahtjeva primjenu umjetne inteligencije u obradi podataka. ”, kaže Hawkins.

Vlasnici poduzeća moraju postati svjesni važnosti transformacije radne snage koja se dešava brže nego ikada prije.

Transformacija zaposlenika

Brza evolucija tehnologije učinkovito skraćuje životni vijek relevantnih vještina koje posjeduju zaposlenici unutar poduzeća.

Prema Izvješću o budućnosti radnih mjesta Svjetskog ekonomskog foruma, kako se povećava usvajanje tehnologije, posljedično će 50% svih zaposlenika trebati prekvalifikaciju do 2025.

Transformaciju zaposlenika možemo promatrati iz dva smjera gledanja:

1. potreba za razvojem postojećih vještina, uključujući dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i mobilizaciju vještina u cijelom poslovanju te

2. privlačenje i zadržavanje najboljih ljudi u svojoj radnoj okolini.

Poduzeća koja grade organizacijsku kulturu s fokusom na ljude, su konkurentnija te imaju još jednu značajnu prednost - lakše zadržavaju najkvalitetnije zaposlenike.

Nije na odmet ponoviti kako je uspjeh digitalne transformacije poduzeća neraskidivo povezan s uspješnom transformacijom zaposlenika.

Transformacija radnog mjesta

Prema anketi EY 2021 Work Reimagined Employee Survey, više od polovice (54%) anketiranih zaposlenika iz cijelog svijeta izjasnilo se kako će razmisliti o napuštanju posla nakon pandemije COVID-19 ako im se ne omogući neki oblik fleksibilnosti radnog mjesta (gdje i kada rade).

Naglasila sam već značaj stavljanja ljudi u fokus prilikom transformacije poduzeća, ali ne smijemo zanemariti i transformaciju radnog mjesta.

Radna mjesta zaposlenika (rad od kuće ili ured), moraju biti organizirana tako da osiguravaju ostvarivanje svih potencijala zaposlenika.

Tijekom pandemije mnoga radna mjesta su se značajno promijenila, rad od kuće nosi nove izazove za poslodavce i zaposlenike. Održati razinu produktivnosti, motiviranosti i osjećaj pripadnosti kolektivu prilikom transformacije radnih mjesta traži od upravljača jasnu stratešku odrednicu.

Zaključno

Vodite računa o zaposlenicima i što prije postanete svjesni činjenice kako transformacija traži prvenstveno transformaciju upravljanja ljudskim potencijalima prepoznavanjem talenata, prije ćete uspjeti.

Brinite o zaposlenicima i njegujte organizacijsku kulturu temeljenu na ljudima. Upravljanje ljudskim potencijalima u današnje vrijeme je vještina koju trebate kontinuirano razvijati.

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter