SWOT analiza – što je, primjeri i predložak

22-10-2023

kako-nam-swot-analiza-pomaze-u-strateskom-planiranju

SWOT analiza (eng. Strenghts, Weaknesses, Opportunities i Threats) je jedna od najpoznatijih i najčešće korištenih analiza. Gotovo se uvijek izrađuje prilikom izrade strategije, poslovnih planova, investicijskih studija, prilikom prijava na EU natječaje, a vrlo često se koristi u procjeni osobina zaposlenika, timova…

Što to u praksi znači?

Pomaže nam u postavljanju pitanja koja nam mogu pomoći u prepoznavanju naših unutarnjih snaga i slabosti te vanjskih prilika i prijetnji.

Prilikom izrade SWOT analize razmišljamo koje su naše jake, a koje slabe strane te sagledavamo unutarnje okolnosti. To znači kako trebamo definirati snage i slabosti naših financijskih sredstava, zaposlenika i procesa.

Dok kod vanjskih prilika i prijetnji razmišljamo o npr. trendovima na tržištu, utjecaju krize na okruženje, odnosima s našim partnerima, promjeni zakonske regulative i sl.

I to je zapravo osnovna funkcija SWOT analize. I upravo je to razlog zašto je svakom poduzeću koje se bori na tržištu potrebna SWOT analiza. Ona je često potrebna i prilikom apliciranja za neki novi kredit, EU fondove i sl.

Prema nekim istraživanjima poduzeća više od 54% ispitanika se izjasnilo kako je SWOT analiza važna prilikom strateškog planiranja, dok je samo 2% ispitanika odgovorilo da je ona gubitak vremena.

Ostali ili ne znaju što je SWOT analiza (16%) ili smatraju da se može planirati bez nje (28%).

Izvor: thoughtleaders

Kako ne bi o izradi SWOT analize razmišljali kao o nečem „neprimjenjivom“, treba uvažiti i činjenicu da je njezina primjenjivost jako izražena i u svakodnevnom životu.

Smatrate li kako imate nedovoljno razvijenu neku vještinu, kako neku drugu imate razvijeniju od većine vaših kolega, kako ste jako motivirana osoba za postizanje ciljeva….

U trenucima kada se nalazimo pred donošenjem nekih odluka u životu sigurno pokušavamo sagledati sve dobre i loše strane te rizike na koje možemo naići. Ako trebamo npr. donijeti odluku o promjeni radnog mjesta ili poduzeća u kojem radimo, rješavanju stambenog pitanja, načina života ili komunikacije s ljudima oko nas, uvijek u obzir uzimamo sve pluseve i minuse. One koje su vezane uz nas same ili uz vanjsko okruženje.

Upravo nam je to najbitnije i kod planiranja.

Sagledati sve dobro i loše što nas očekuje u našem poslovanju i minimiziranje što je moguće više materijalnih i nematerijalnih rizika.

Koje su osnovne prednosti SWOT analize?

 • Jednostavnost izrade i korištenja.
 • Primjenjivost na sve segmente poslovanja.
 • Mogućnost pripreme na izazove koje nam nose naše slabije strane.
 • Osvještavanje trenutnog položaja na tržištu.
 • Osnova za postavljanje ciljeva poduzeća i pojedinaca.
 • Odgovara na pitanje koje strateške promjene možemo pokrenuti, kao rezultat SWOT analize.

Na koja sve pitanja je potrebno odgovoriti pri izradi SWOT analize?

Što radimo dobro? (SNAGE)

SWOT analiza snage

Naše prednosti su unutarnji faktori koji utječu na postizanje naših ciljeva.

Uglavnom su to faktori koji nam pomažu u isticanju ispred konkurencije, nešto u čemu smo bolji od drugih. 

To su naše strateške prednosti pred drugima koje nam omogućavaju dugoročnu stabilnost.

Postavite si pitanja:

 • Što nas čini boljima od konkurencije?
 • Koje su naše prednosti u odnosu na konkurenciju?
 • Po čemu smo posebni na tržištu?
 • Koje kvalitete imaju naši zaposlenici?
 • Imamo li snažnu bazu lojalnih kupaca?

Primjeri odgovora:

 • Jedinstven proizvod/usluga na tržištu
 • Specifična znanja i kompetencije zaposlenika
 • Financijska stabilnost
 • Zadovoljstvo zaposlenika
 • Snažna baza lojalnih kupaca
 • Podrška koju pružamo našim kupcima
 • Vlastita distribucijska mreža
 • Brza prilagodba za korištenje usluge koju pružamo
 • Jasna misija i vizija poduzeća
 • Konkurentnost cijene
 • Širok proizvodni asortiman

Što moramo poboljšati? (SLABOSTI)

To su područja koja moramo poboljšati, jer bi nam u budućnosti mogla uzrokovati probleme u poslovanju.

Ako promislimo koje su to situacije u kojima je konkurencija možda bolja od nas, što će nas spriječiti u postizanju nekog novog cilja. 

Važno je prepoznati te slabosti, a pogotovo ako uočimo značajniji utjecaj na poslovanje u budućnosti.

Moramo ih odmah ukloniti ili barem smanjiti rizik njihovog utjecaja.

One nedostatke u poslovanju koje možemo jednostavno riješiti, rješavajte odmah.

Ne odlažite ih za rješavanje u budućnosti.

Postavite si pitanja:

 • Koja područja u poslovanju moramo unaprijediti?
 • Što trebamo izbjegavati?
 • Imamo li dovoljno likvidnih sredstava?
 • Jesmo li dovoljno profitabilni?
 • Prestiže li nas konkurencija?
 • Trebamo li promijeniti poslovni model?

Primjeri odgovora:

 • Nefleksibilna radna snaga
 • Nespremnost na promjene
 • Loša interna komunikacija
 • Velika fluktuacija radne snage
 • Nedostatak likvidnih sredstava
 • Nespremnost na pritisak konkurencije
 • Nedostatak kooperanata koji bi nas podržali
 • Promotivni kanali prodaje
 • Visoki troškovi proizvodnje
 • Smanjena produktivnost radne snage
 • Zastarjeli informacijski sustavi

Koji su naši ciljevi? (PRILIKE)

SWOT analiza prilike
Prilike se odnose na utvrđivanje dijelova poslovanja koji su izvan našeg utjecaja, ali mogu imati pozitivan utjecaj na naše poslovanje. 

Mogu biti okolnosti koje su već prisutne na tržištu ili neke koje će se tek dogoditi u skoroj budućnosti.

Postavite si pitanja:

 • Koje vanjske promjene nam mogu pružiti nove prilike?
 • Koji su trendovi u našoj djelatnosti ili u ostalima?
 • Što trenutno nedostaje na tržištu, a mi možemo ponuditi?

Primjeri odgovora:

 • Kupci traže kompleksnije usluge, širu ponudu koju možemo pružiti
 • Puno je konkurenata na tržištu, ali ih malo nudi znanja koja imamo
 • U kriznim vremenima naš proizvod/usluga je neophodan
 • Novi programi podrške za poduzetnike
 • Poticaji razvoja djelatnosti
 • Kupci traže jednostavna rješenja koja možemo ponuditi
 • Nužnost rada od kuće
 • EU poticaji za poduzetništvo
 • Širenje asortimana proizvoda
 • Otvaranje novih tržišta

Koje prepreke imamo? (PRIJETNJE)

SWOT analiza prijetnje

Za razliku od prilika, prijetnje su vanjske negativne okolnosti na koje ne možemo utjecati.

Na žalost, uvijek su prisutne u okruženju. Njihov utjecaj je značajniji u vrijeme krize i nestabilnosti.

Ono što trebate prepoznati je kako možda neku od potencijalnih prijetnji minimizirati ili iskoristiti kao svoju prednost. Najčešće ćete to moći, ako poduzeće osnažite za brzu prilagodbu. 

Postavite si pitanja:

 • Koji su negativni utjecaji promjene na tržištu?
 • Javljaju li se na tržištu novi konkurenti koji mogu pružiti nižu cijenu, bolju uslugu?
 • Mijenjaju li se navike naših kupaca?
 • Jesu li naši ključni zaposlenici zadovoljni s uvjetima rada (plaće i druge beneficije)?
 • Postoji li opasnost odlaska ključnih zaposlenika u konkurentsko poduzeće?

Primjeri odgovora:

 • Tržište zahtjeva primjenu novih, skupih tehnologija
 • Povećanje broja konkurenata koji imaju mogućnost ponuditi bolju cijenu
 • Loše odabrani kanali promocije proizvoda/usluge
 • Pokušaj konkurencije da "vrbuje" naše ključne zaposlenike
 • Nedostatak potražnje
 • Nestabilnost cijena energenata
 • Nestabilnost cijena sirovina, repromaterijala…
 • Promjena tečaja
 • Loša ekonomska situacija u RH i okruženju
 • Dugotrajna pandemijska opasnost

Kako potaknuti izradu SWOT analize?

Ne treba nam velika priprema za njezinu izradu. Iako proces izrade može biti i kompleksan i jednostavan koliko god to želimo.

Najčešće poticaj može biti rasprava tijekom nekih radionica, sastanaka sa zaposlenicima ili kada moramo donijeti neku odluku.

SWOT analiza je strateški alat, a primjenjiva je u svakodnevnom poslovanju. 

Što češće imate u svom poslovanju propitivanje na gore postavljena pitanja, veća je šansa na pravovremeno prepoznavanje signala u poslovanju. Bilo da se radi o negativnim ili pozitivnim, unutarnjim ili vanjskim.

Proces može započeti na jednom sastanku kada odlučimo odgovoriti na gore postavljena pitanja, a moguće da smo potaknuti npr. zahtjevom banke, konzultanta za EU projekte, promjenom vlasnika….

Poticaj dakle, može biti vanjski ili unutarnji. Bez obzira od kuda došla inicijativa, zapamtite:

Samo poduzeća koja znaju svoje snage i slabosti, prilike i prijetnje, mogu dosegnuti ciljeve kojima teže.

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

logoNazad ›