Izradite analizu tržišta uz pomoć kontrolne liste i primjera

12. ožujka 2024.

6 min čitanja
pogled na tržnicu ACJ AIMS

Da biste bili uspješni u izradi poslovnog plana, morate detaljno razumjeti tržišne uvjete, konkurenciju, trenutne trendove i potrebe, kao i regulatorne i ekonomske faktore koji utječu na vašu industriju.

Naravno, važno je to radi vas i planiranja vašeg poslovanja. Ali, važno je to i kreditnim institucijama ili ulagačima u vaše poslovanje jednako kao i npr. HZZ-u prilikom dodjele bespovratnih sredstava.

Detaljnom analizom tržišta dokazujete kako ste svjesni svih opasnosti i prijetnji koje tržište trenutno ima, a isto tako kako ćete biti u stanju prepoznati prilike koje tržište pruža.

Bez analize tržišta, poduzeća riskiraju investiranje u tržišne segmente koji ne nude održiv rast ili, još gore, ulaganje u proizvode i usluge koje tržište više ne vrednuje.

Odsustvo analize tržišta može dovesti do toga da poduzeće propusti prepoznati rane znakove tržišnih promjena, ostavljajući ga ranjivim na konkurente koji su bolje informirani i agilniji.

Analiza tržišta služi kao osigurač protiv rizika od pogrešno usmjerenih marketinških strategija i financijskih ulaganja.

Evo u nastavku najvažnija pitanja na koja bi trebali odgovoriti prilikom definiranja svoje pozicije na tržištu.

Pomoći će vam ujedno da prepoznate i potencijalne niše za vaš proizvod ili uslugu.

Pitanja su grupirana u nekoliko kategorija.

1. Razumijevanje tržišta i konkurencije

Dvije poslovne žene ACJ AIMS

Odgovarajući na ova pitanja dokazat ćete kako razumijete kako funkcionira tržište, tko vam je konkurencija, da znate koje su potrošačke potrebe i  koji su industrijski trendovi.

Ključno je to za pisanje poslovnog plana koji će privući investitore, kreditore i osigurati održivost vašeg poslovanja.

Odgovorite na sljedeća pitanja:

Ima li novih konkurenata na tržištu?

Koliko uspješno posluju poduzeća na tržištu?

Izlaze li poduzeća na tržište s razvijenim novim proizvodom ili poboljšanom verzijom starog proizvoda?

Ako poduzeća izlaze s tržišta, koji je razlog?

Jesu li ostvarila malu prodaju ili imaju visoke troškove?

Ima li na tržištu mali broj poduzeća, a potražnja je velika?

Ima li na tržištu veliki broj poduzeća, a tržište je malo i ima nedovoljnu potražnju?

Ako su na tržištu prisutna velika poduzeća, ima li mogućnosti za ponudu proizvoda u nekom specifičnom dijelu?

Koliko su na tržištu prisutne inovacije?

Koji je razlog malih ili velikih profitnih marži?

Ima li na tržištu prostora za pružanje bolje kvalitete usluge (fleksibilnost, cijena)?

Kada ste odgovorili na ta pitanja krenite dalje na analizu trendova i potreba tržišta.

 

2. Trendovi i potrebe tržišta

vrč i šalica čaja

Pored tržišta i konkurencije morate poznavati i trendove na tržištu.

U nastavku su pitanja koja će vam omogućit izradu detaljne analize trendova i potreba tržišta, što je ključno za razvoj uspješnih strategija u poslovnom planiranju.

Razumijevanje kako vanjski trendovi utječu na vaše potencijalne kupce i industriju omogućuje vam da donosite ispravne odluke i odgovorite na zahtjeve tržišta.

Odgovorite na sljedeća pitanja:

Jeste li dobro upoznati s povijesnim trendovima?

Kako demografski trendovi utječu na potražnju za vašim proizvodom/uslugom?

Kakav je socio-ekonomski profil vaše ciljne skupine?

Kako se mijenjaju potrošački trendovi i kako to utječe na vašu industriju?

Kakve su trenutne i buduće potrebe vaših ciljnih kupaca?

Kako društveni trendovi utječu na potražnju za vašim proizvodima/uslugama?

Kako se mijenjaju preferencije potrošača u pogledu online vs. offline kupovine?

 

3. Prilike i izazovi

Prilikom izrade poslovnog plana morate razumjeti vanjsko okruženje u kojem vaše poduzeće djeluje i kako se možete pozicionirati za uspjeh unatoč postojećim i budućim izazovima.

Razvojem strategija koje se fokusiraju na iskorištavanje prilika i minimiziranje izazova, možete osigurati dugoročnu održivost i rast vašeg poslovanja. Moći ćete izraditi analizu tržišta ako to prepoznate. Odgovorite na sljedeća pitanja:

Koje su predstojeće tehnološke promjene koje bi mogle utjecati na vašu industriju?

Imate li mogućnost za izvoz ili internacionalizaciju vašeg poslovanja?

Kakav je potencijal za rast vaše industrije?

Ima li na tržištu prilika za potencijalne suradnje ili partnerstva koja bi mogla proširiti vaše tržište?

Postoji li prilika za diverzifikaciju proizvoda/usluga?

Kakav je potencijal za stvaranje novih tržišnih niša?

 

4. Regulatorni i ekonomski faktori

slova na stolu

Za temeljitu analizu tržišta potrebno je i dublje razumijevanje regulatornih i ekonomskih faktora koji mogu utjecati na vaše poslovanje.

Za izradu poslovnog plana koji uzima u obzir ove vanjske uvjete, postavite sljedeća pitanja:

Kako se promjene u zakonodavstvu mogu odraziti na vaše poslovanje?

Kakve su trenutne kamatne stope i kako one utječu na dostupnost financiranja?

Koji su glavni kanali distribucije za vaš proizvod/uslugu na tržištu?

Koje su glavne barijere za ulazak novih konkurenata na tržište?

Kako globalni ekonomski uvjeti utječu na vašu industriju?

Koji su ključni regulatorni izazovi u vašoj industriji?

Razumijevanje ovih aspekata ključno je ne samo za privlačenje investicija ili kreditnih sredstava, već i za osiguravanje dugoročne održivosti i uspjeha vašeg poslovanja.

Idemo sada na konkretan primjer analize tržišta za jedno građevinsko poduzeće.

U nastavku teksta možete vidjeti primjer analize tržišta za građevinsko poduzeće Graditelj d.o.o.  koje treba izraditi poslovni plan za potrebe sagledavanja smjera razvoja poduzeća.

Radi se o malom poduzeću koje planira intenzivniji rast poslovanja u sljedećih nekoliko godina.

Građevinska industrija je pokretač gospodarskog rasta, a dinamička priroda tržišta postavlja jedinstvene izazove i prilike za poduzeća koja se žele istaknuti. Graditelj d.o.o. se nalazi na prekretnici, s ciljem da proširi svoje poslovanje i kapitalizira na trenutnim tržišnim trendovima.

Ova analiza tržišta identificira ključne prilike za rast i razvoj, kao i koji potencijalni izazovi mogu utjecati na sposobnost da se ostvare poslovni ciljevi.

Analiza tržišta

Tržište građevinarstva karakterizira intenzivna konkurencija, s nizom velikih i malih poduzeća koja se natječu za ugovore. S trenutnom tendencijom rasta u sektoru stambene i komercijalne izgradnje, Graditelj d.o.o. ima priliku iskoristiti rastuću potražnju za kvalitetnim građevinskim uslugama.

Međutim, važno je napomenuti da su promjene u regulatornom okruženju i fluktuacije u cijenama materijala česti izazovi s kojima se industrija suočava.

Analiza konkurencije

Naše tržišno istraživanje identificiralo je nekoliko ključnih konkurenata koji imaju snažnu prisutnost na lokalnom tržištu.

Da bi se Graditelj d.o.o. istaknuo, fokusirat ćemo se na diferencijaciju kroz specijalizaciju u održivim građevinskim praksama i tehnologijama, što je trenutno u porastu među potrošačima i investitorima. Također, naglasak na kvaliteti izvedbe i poštivanju rokova dodatno će nas pozicionirati kao pouzdanog partnera u građevinskim projektima.

Analiza potražnje

Potražnja za građevinskim uslugama snažno je povezana s gospodarskim uvjetima, urbanizacijom i demografskim trendovima. Uočili smo povećanu potražnju za stambenim i komercijalnim prostorima u urbanim područjima, što predstavlja izravnu priliku za Graditelj d.o.o. da proširi svoj portfelj projekata.

Dugoročno, planiramo istražiti mogućnosti u sektoru obnove i rekonstrukcije, gdje postoji stalna potreba za modernizacijom i prilagodbom postojećih struktura suvremenim standardima i potrebama.

SWOT analiza

Snage: Iskusni tim, snažna reputacija u isporuci kvalitetnih projekata, specijalizacija u održivim građevinskim praksama.

Slabosti: Ograničeni kapaciteti za velike projekte, potreba za modernizacijom opreme.

Prilike: Rastuća potražnja za stambenom i komercijalnom izgradnjom, trendovi održivog razvoja, mogućnosti u obnovi i rekonstrukciji.

Prijetnje: Fluktuacije u cijenama materijala, regulatorne promjene, intenzivna konkurencija.

Zaključak

Graditelj d.o.o. se nalazi u poziciji da iskoristi rastuće prilike na tržištu građevinarstva. Kroz fokus na održive prakse, kvalitetu izvedbe, i proširenje usluga, kompanija je spremna za daljnji rast i razvoj.

Ova analiza tržišta osnova je za naš strateški plan, omogućavajući nam da se razvijamo s fokusom na ostvarivanje naših dugoročnih poslovnih ciljeva.

pogođena meta

Važnost analize tržišta

Kontrolna pitanja i ovaj primjer analize tržišta za građevinsko poduzeće može vam pomoći u odabiru smjera razvoja.

Analiza tržišta nije samo alat za razumijevanje tržišnih trendova i okruženja. Analiza tržišta je temelj za izgradnju uspješne i održive poslovne strategije.

Bez analize tržišta, poduzeća se suočavaju s povećanim rizikom od donošenja odluka na temelju nepotpunih ili netočnih informacija, što može dovesti do

neefikasne alokacije resursa,

promašenih prilika za rast, i u konačnici do:

financijskih gubitaka.

Ignoriranje analize tržišta može se usporediti s navigacijom u nepoznatim vodama bez karte i kompasa, čime se značajno povećava vjerojatnost za skretanje s kursa i gubitak dragocjenih resursa.

Moramo biti svjesni uvjeta i okruženja oko nas, u svakom trenutku.

Zanemarivanje analize tržišta ne samo da ugrožava trenutne poslovne aktivnosti, već može dugoročno smanjiti njegovu sposobnost da se prilagodi i razvija u skladu s dinamičkim tržišnim uvjetima.

Ako vam je potrebna izrada tržišne analize ili poslovnog plana naš kontakt je [email protected].

Izradila: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter