Kako napisati poslovni plan za poduzeće?

12. srpnja 2023.

9 min čitanja
ACJ AIMS ideja za poslovni plan

Poslovni plan je dokument kojeg poduzeća izrađuju najčešće kada ih zatraže banke ili za prijavu na EU projekt. Poslovni plan je dokument u kojem se trebaju objediniti planirane aktivnosti plasiranja na tržište, nabave, očekivanih prihoda i troškova, načina komunikacije s kupcima. Izrada poslovnog plana prije otvaranja poduzeća ili obrta je potrebna kako bi jasno definirali ciljanu skupinu, kanale prodaje, sve prihode i troškove...

Mnoga poduzeća uvide važnost planiranja kada u poslovanju ne ide sve kako smo očekivali.

Na konkretnom primjeru poduzeća odgovorit ćemo na pitanja na koja svaki poslovni plan treba dati odgovor.

Uvodni dio - podaci o poduzetniku

Na početku svakog poslovnog plana trebate navesti osnovne podatke o poduzeću ili tko je već nositelj poslovanja. Obavezno navedite partnere ako ih imate ili su vam potrebni za razradu poslovne ideje.

Bez obzira za koga pišete poslovni plan ili ga trebate prezentirati, obavezno navedite iskustvo na sličnim poslovima, koji su vam bili prethodni poslodavci, koja formalna ili neformalna usavršavanja i koje stečene kompetencije imate.

Sve što navodite obavezno potkrijepite i dokazima koje priložite uz poslovni plan.

U tekstu ću radi jednostavnijeg praćenja teksta za isti koristiti jedna primjer. Npr.: Ovaj poslovni plan predstavlja strategiju za razvoj, marketing i prodaju video igrica na tržištu u RH.

Poduzeće ima namjeru proizvoditi visokokvalitetne igre te ih prodavati po mjesečnoj pretplati od 30 eura po korisniku.

U razdoblju od 6 mjeseci razvijat ćemo igru uz sudjelovanje 2 developera.

Nakon razvoja, usmjerenje će biti na marketinške aktivnosti i prodaju.

Osim 2 developera, angažirat ćemo i marketinške stručnjake te administrativno osoblje.

Ciljevi: Postići 1.000 aktivnih korisnika nakon prvih 6 mjeseci, te povećati taj broj na 5.000 korisnika do kraja prve godine.

Dugoročni plan: Nakon uspješnog uspostavljanja na domaćem tržištu, planiramo istražiti mogućnosti za širenje na međunarodna tržišta.

Od početka pisanja poslovnog plana vodite računa o sljedećem:

ACJ AIMS poslovni plan

Razvoj poslovne ideje i opis prilike koju vidimo na tržištu

Sve što se naveli u uvodnom dijelu poslovnog plana, povežite s nastankom poslovne ideje. Najveći broj poslovnih ideja dolazi temeljem iskustva i znanja koja su stečena na prethodnim poslovima ili nekim aktivnostima koje su bile u interesu poduzetnika.

Opišite koje su to okolnosti dovele do toga da ste se odlučili za daljnji razvoj poslovanja. Obavezno morate navesti u kojem vremenskom periodu očekujete završetak projekta za koji tražite kreditna sredstva, planirate li u tom periodu zaposliti nove radnike, na koja tržišta planirate plasirati svoj proizvod nakon završetka projekta i sl.

Ovdje možete navesti npr. Naša poslovna ideja je stvaranje inovativnih i kvalitetnih video igrica koje će privući široku publiku. Fokusirat ćemo se na visoku razinu zabave, kreativnost i interaktivnost kako bismo osigurali angažiranost korisnika.....

Opis postojećeg poslovanja

Nakon što ste ukratko u uvodnom dijelu pojasnili koja je poslovna ideja i zašto ste baš vi ti koji ste u mogućnosti pozitivno realizirati poslovnu ideju trebate opisati postojeće poslovanje.

Ako imate podatke o poslovanju prethodnih godina obavezno navedite ostvarene prihode, dobit, broj zaposlenih, podatke o zaduženosti poduzeća.

Navedite ovdje osnovne podatke o vlasniku poduzeća, navedite djelatnosti svoga poduzeća, koji je temeljni kapital, kada je poduzeće registrirano, tko su osnivači poduzeća. Obavezno navedite podatke koji mogu dodatno dokazati kako imate znanje i sposobnosti realizirati poslovnu ideju.

npr. Poduzeće "IgreX" je osnovano sa svrhom razvoja i prodaje video igrica. Vlasnik poduzeća je Pero Perić, koji posjeduje iskustvo u industriji video igara i poslovanju. Iskustvo je stekao u poduzeću CC koje je razvilo proizvode koji su dokazani na domaćem i međunarodnim tržištima......

ACJ AIMS sastanak

Opis strukture ulaganja

U ovom dijelu poslovnog plana potrebno je navesti zašto je ulaganje u opremu/proizvodnju/poslovanje poduzeća nužno kako bi se uspješno realizirao projekt.

Morate navesti opis opreme, njezinu cijenu, možete li je nabaviti na tržištu i po kojoj cijeni.

Nužno je da prilikom izrade poslovnog plana imate jasno definirano koliko vam je novca potrebno za nabavku osnovnih sredstava (npr. strojevi, uredska oprema, aparati) i koliko vam je novca potrebno za svakodnevno poslovanje (zalihe materijala, sredstva za plaće radnika u povećanom obimu posla i sl.).

Napomena: većina kredita koja se odobrava za proširenje poslovanja, tj. ulaganja u projekte ne odobrava više od 30% sredstava ukupne investicije da utrošite na obrtna sredstva. Najčešće, njih morate osiguravati iz vlastitih izvora financiranja.

Struktura i broj zaposlenih

Svaki poslovni plan i uspješan projekt čine ljudi. Obavezno navedite kako ćete obavljati djelatnost, koji su vam ključni zaposlenici, koju stručnu spremu imaju, trebaju li imati posebne certifikate, jesu li zaposlenici koji će raditi na projektu zaposleni na određeno ili neodređeno vrijeme.

Navedite koliko ja njihova mjesečna bruto plaća i koji je očekivani angažman tih zaposlenika na projektu - je li to puno radno vrijeme svaki radni dan ili možda njihovo uključivanje bude npr. 8 sati tjedno.

Najčešće je u poslovnom planu potrebno iskazati iznose mjesečne bruto plaće i godišnje bruto plaće zaposlenika.

ACJ AIMS struktura i broj zaposlenih

Procjena tržišta i konkurencije

Važno je dokazati kako vaša ideja rješava neki konkretan problem na tržištu, da je traj problem prepoznat tj. da postoji potreba za rješavanjem problema. Odgovori na ta pitanja će vas usmjeriti i na jasno definiranje ciljanog tržišta i analiziranjem tko vam je konkurencija.

 • Koji problem rješavate?
 • Postoji li potreba za ovim na vašem tržištu?
 • Tko je vaše ciljno tržište, a tko konkurencija?
Ako možete odgovoriti na njih, vaš će poslovni plan vjerojatno biti uspješan. 

npr. Tržište video igara u Hrvatskoj i dalje raste te postoji potražnja za raznolikim i kvalitetnim sadržajem. Broj igrača kontinuirano raste, pružajući priliku za generiranje prihoda kroz mjesečne pretplate.

Ovo je vrlo važan dio poslovnog plana, a u njemu trebate navesti informacije o konkurenciji. Do podataka možete doći putem weba pretragom npr. Hrvatske gospodarske i obrtničke komora, statističkih podataka Zavoda za statistiku i raznim drugim podacima koji su dostupni. To mogu biti brošure, web stranice konkurencije, objave i sl.

Predlažem vam navedite i prednosti i nedostatke koje ste prepoznali kod konkurencije. Moj savjet je: koristite SWOT analizu.

Primjer SWOT analize

Prilikom izrade SWOT analize razmišljamo koje su naše jake, a koje slabe strane te sagledavamo unutarnje okolnosti. 

To znači kako trebamo definirati snage i slabosti naših financijskih sredstava, zaposlenika i procesa.

Dok kod vanjskih prilika i prijetnji razmišljamo o npr. trendovima na tržištu, utjecaju krize na okruženje, odnosima s našim partnerima, promjeni zakonske regulative i sl.

Snage:

 • Dugogodišnje iskustvo na tržištu
 • Stručno osoblje s visokim znanjem i iskustvom u području razvoja igara
 • Izvrsna reputacija kod klijenata i partnera
 • Posvećenost kvaliteti i sigurnosti u obavljanju posla

Slabosti:

 • Velika konkurencija u području razvoja igara
 • Web stranica i komunikacija s kupcima
 • Potreba za kontinuiranim praćenjem razvoja tehnologije i neadekvatan razvoj radne snage

Prilike:

 • Rastući interes za ovom vrstom zabave
 • Potreba za inovativnom igrom koja se može povezati s najnovijom tehnologijom

Prijetnje:

 • Mogućnost ekonomske recesije i posljedično smanjenje kupovne moći
 • Povećana konkurencija na tržištu, posebice s dolaskom novih tvrtki koje nude slične usluge
 • Stroge zakonske regulative i zahtjevi za sigurnost pri instalaciji, što može povećati troškove poslovanja
 • Nepredvidivi uvjeti na tržištu
Podaci koje imate prikupljene o konkurenciji, prepoznavanje njihovih nedostatka će vam pomoći u prepoznavanju što sve može negativno utjecati na poslovanje.

Plan ulaganja

U ovom dijelu poslovnog plana potrebno je navesti na što planirate utrošiti svoj novac. Što vam je sve potrebno od opreme i za što ćete je koristiti. Trebate obrazložiti kako će ulaganje u opremu pomoći u realizaciji vaše ideje.

npr. Za razvoj igara koristit ćemo najsuvremenije tehnologije kako bismo osigurali visoku kvalitetu grafike, zvuka i interaktivnosti. Xy YX bit će osnovne platforme za razvoj.

Ukupna početna ulaganja procijenjena su na [iznos]. Financijska sredstva će biti alocirana za plaće developera, marketinške aktivnosti, tehnologiju, licenciranje i operativne troškove.

Račun dobiti i gubitka

Nakon što ste izračunali prihode i razradili troškove potrebno ih je povezati na način da od ukupnih prihoda oduzmete ukupne troškove. Nakon toga, umanjite ih za porez na dobit i to vam daje iznos neto dobit iz poslovanja.

Račun dobiti i gubitka je sastavni dio svakog poslovnog plana. Može biti vrlo jednostavna ili kompliciraniji. Ovisno o namjeni poslovnog plana.

Procjena prihoda

U poslovnom planu jedan od najvažnijih dijelova je procjena tržišta prodaje proizvoda ili usluga. On treba pružiti informaciju po kojoj cijeni će se prodavati proizvod ili usluga. Potrebno je navesti cijene nakon što usporedite s cijenama u okruženju.

Vjerojatno će odobravatelj kredita provjeriti koliko ste realno procijenili cijene. Ako odstupate od tržišnih cijena, navedite razloge zbog kojih ste donijeli takvu odluku.

ACJ AIMS novčanice u polju

Navedite u opisu svaku pojedinu stavku proizvoda ili usluge, s količinom i cijenom prodaje.

Iz iskustva znam kako je ovo i najteži dio razrade poslovnog plana, jer se mnogi pitaju kako će sada predvidjeti koliko će stvarno i prodavati.

Morate se u tom slučaju "staviti u cipele" onoga tko vam treba odobriti poslovni plana. Kako će on to odobriti ako ni vi sami niste sigurni da ćete i koliko prodavati. 

Nemojte razrađivati baš svaku stavku, dovoljno je navesti one koje očekujete da će vam donositi najveći izvor prihoda.

Iskoristite pravilo 80/20 koje kaže: 20% nekog angažmana donosi 80% rezultata. Tako je vjerojatno i s vašim proizvodom i uslugom.

Probajte što objektivnije procijeniti prodaju. Nemojte upasti u jednu od najčešćih zamki, a to je preoptimističan ulazak u procjenu prihoda. Možda vam pomogne i razmišljanje o nekoliko različitih scenarija koji se mogu dogoditi. Najgori, najbolji i onaj standardni pa na taj način definirajte prodaju.

npr. Cilj nam je generirati prihode putem mjesečnih pretplata od 30 eura po korisniku. Očekujemo rast korisničke baze tijekom vremena što će rezultirati stabilnim prihodima. Također ćemo jedan od prihoda ostvarivati održavajući gaming okupljanja.....

Procjena troškova

Poslovni plan se temelji i na procjeni troškova poslovanja.

Najčešće su to troškovi osoblja, marketinga i oni koji će nastati kao direktni trošak npr. nabavke materijala ili sirovina za proizvodnju. Na njih je potrebno dodati još i sve ostale troškove koji se mogu javiti tijekom vašeg poslovanja.

To mogu biti troškovi telefona, komunalija, osiguranja, marketinga, voznog parka i sl.

Troškove možete ovako razraditi u poslovnom planu:

 • Plaće za 2 developera: [iznos]
 • Marketing: [iznos]
 • Tehnologija i licenciranje: [iznos]
 • Operativni troškovi: [iznos]
 • Ukupni očekivani troškovi za razdoblje od x mjeseci: [iznos]

Ako imate ulaganja u opremu čiji je vijek trajanja dulji od godine dana, nemojte zaboraviti trošak amortizacije. Amortizacija se evidentira kao trošak poduzeća, ali novac s računa ne odlazi s vašeg žiro računa. To je razlika u odnosu na sve ostale gore navedene troškove.

Amortizacija se računa samo za dugotrajnu imovinu tj. osnovna sredstva, a računa se ovisno o vijeku trajanja opreme i amortizacijskoj stopi.

Izvori financiranja

Ovaj dio poslovnog plana opisuje na koji način ćete financirati svoju ideju. To mogu biti vlastita sredstva kojima djelomično financirate ulaganje i dio koji tražite od kreditnih institucija. U tom dijelu navodite uvjete kreditiranja, plan otplate kredita, koliki udio ćete financirati iz drugih izvora financiranja.

Plan otplate kredita je važan kako biste mogli vidjeti opterećenost poslovanja otplatom glavnice i kamatama na duži rok i koliko je to održivo za vaše poslovanje.

ACJ AIMS poslovni plan

Zaključak

U zaključku još jednom ponovite koja je vaša poslovna ideja i kako ste u svim prethodnim poglavljima pojasnili koja ulaganja su potrebna kako bi ideju realizirati. 

Naglasite kako imate znanje, iskustvo i/ili tim ljudi koji će vam pomoći u realizaciji vaše ideje.

npr. Ovaj poslovni plan prezentira našu viziju razvoja i prodaje video igrica u Republici Hrvatskoj. Planiramo koristiti najnovije tehnologije i kreativnost kako bismo privukli igrače i osigurali održiv poslovni model. Očekujemo uspješno ostvarivanje ciljeva i stvaranje stabilnog poslovanja na tržištu video igara.

Planirajte prve korake u poduzetništvu temeljene na kvalitetnim temeljima održivog plana. A ako tek želite postati poduzetnik pročitajte više.

Želite li pomoć pri samostalnoj izradi poslovnog plana ili u nedostatku vremena trebate uslugu izrade poslovnog plana, javite nam se na mail [email protected]

Ako se bavite prodajom usluga možete preuzeti i Poslovni plan za poduzeće u uslužnim djelatnostima.

Organiziramo i radionice PLANIRANJE I POSLOVNI PLAN.

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter