Poslovni plan primjer za d.o.o.: Plan prihoda i troškova za različite poslovne namjene.

19. siječnja 2024.

13 min čitanja
ACJ AIMS samozapošljavanje elektro

Želite postati poduzetnik ostvarujući poticaj za samozapošljavanje, imate odličnu ideju samo niste sigurni kako napisati poslovni plan.

U nastavku se nalazi poslovni plan s konkretnim primjerom.

Možemo vam pomoći kratkim savjetima na besplatnim konzultacijama, uslugom izrade poslovnog plana ili možete u nastavku proučiti primjer poslovnog plana za samozapošljavanje na primjeru d.o.o.-a.

Preuzmite obrazac za izradu poslovnog plana za samozapošljavanje.

Primjer poslovnog plana za samozapošljavanje

Ime i prezime Slavko Veselić

OIB 123456789

Zanimanje elektrotehničar

Datum rođenja 15.11.1990.

Adresa prebivališta (ulica i broj) Južna 8

Grad i mjesto prebivališta Rijeka

Telefon/mobitel 098222111

E-mail  [email protected]

Osnovna škola (mjesto i godina završetka) Rijeka, 2005.

Srednja škola (naziv škole i godina završetka) Srednja elektrotehnička škola, 2009.

Fakultet, magisterij, doktorat (naziv obrazovne ustanove i godina stjecanja diplome)

Osposobljavanje  i usavršavanje (koje ste završili)

Ex Cathedra-Centar za obrazovanje odraslih Rijeka, zanimanje elektrotehničar, 2015.

Završene edukacije za vođenje poslovanja (kao što je npr. računovodstvo, marketing, prodaja, itd. ili neku drugu vrstu edukacije koju smatrate bitnim za poslovanje)

Hobiji i drugi interesi: biciklizam

Radionica za samozapošljavanje (upišite datum i mjesto) 11. siječnja 2024.g. HZZ Područni ured Dubrovnik

Prethodno poduzetničko iskustvo

Ne

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Djelatnost

Status: vlasnik/ca ili suvlasnik/ca

Aktivan od

Podmirene obveze Da Ne

Koristio/la sredstva HZZ-a

Razlog prestanka obavljanja djelatnosti

Poslovni plan primjer: Opći podaci o budućem poslovnom subjektu

Na ovom primjeru poslovnog plana to su sljedeći podaci:

 Vrsta poslovnog subjekta

 • d.o.o./j.d.o.o.
 • obrt s paušalnim oporezivanjem
 • obrt – poslovne knjige
 • samostalna djelatnost
 • ostalo

Struktura vlasništva budućeg poslovnog subjekta

Jedan vlasnik

Suvlasništvo: poslovni udjeli (u postotku):

Ako ste odabrali suvlasništvo, unesite poslovne udjele u postocima.

Ime i prezime

Postotak

Sjedište budućeg poslovnog subjekta (mjesto/grad)

Sjedište poslovnog subjekta je grad Rijeka

Unos djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (dalje u tekstu NKD) 

Osnovna djelatnost obrta bit će: 4321: elektroinstalacijski radovi

Iznos traženog poticaja: 

12.894,16 eura

Poslovni plan primjer

Podaci o budućem poduzetniku i poslovnom subjektu

Navedite kronološki dosadašnje radno iskustvo ostvareno temeljem ugovora o radu - na primjeru ovog poslovnog plana to je:

Razdoblje zaposlenja, Poslodavac, Zanimanje - opis poslova

7.2018. – 7.2021. Elektrić d.o.o.

 • Elektroinstalaterski poslovi
 • Instaliranje i održavanje električnih i elektroničkih uređaja

8.2018. – 7.2023. Strujić d.o.o.

 • Elektroinstalaterski poslovi
 • Instaliranje i održavanje električnih i elektroničkih uređaja

Poslovni plan primjer: Predmet poslovanja

Navedite koju vrstu poslovnog subjekta namjeravate registrirati i za koju djelatnost.

d.o.o.

Osnovna djelatnost tvrtke bit će 4321: elektroinstalacijski radovi

Opišite kako ste došli na ideju o pokretanju vlastitog posla te povežite s dosadašnjim radnim iskustvom. Navedite zašto smatrate da Vi (i Vaši poslovni partneri) imate znanje i sposobnost da predloženu poslovnu inicijativu učinite uspješnom.

Ideja o pokretanju vlastitog posla nastala je nakon višegodišnjeg rada u poduzećima koja se bave elektroinstalacijskim poslovima.

Prije više od četiri godine dobio sam priliku zaposliti se kod prvog poslodavca čija je djelatnost postavljanje elektroinstalacija. U međuvremenu upisao sam i uspješno završio program prekvalifikacije za elektrotehničara. Kolege majstori u ovom području koji su me obučavali kao i sve složeniji i zahtjevniji poslovi koji su mi se dodjeljivali, ohrabrili su me i doveli do ideje da se okušam u samostalnom poduzetničkom pothvatu gdje ću biti u mogućnosti organizirati kompletan posao kao i napredovati u profesionalnom i osobnom razvoju dodatno se educirajući i uskladiti se s najnovijim tehnološkim trendovima.

Iskustva suradnje s poslovnim partnerima kao i kolegama iz drugih tvrtki koja se bave srodnim djelatnostima dala su mi uvid u razne problemske i rizične situacije, ali i rješenja kako navedene situacije prevenirati u budućnosti. Također, na terenu u komunikaciji s poslovnim suradnicima iz drugih srodnih zanimanja često sam došao do informacija o dužem periodu čekanja na angažman elektroinstalatera te sam imao mnogo upita za posao, no nisam mogao dati svoju ponudu budući da nisam imao registriran obrt ili trgovačko društvo.

Za elektro instalacije potrebno je odabrati adekvatnog, preciznog, i ovlaštenog majstora za kojeg će kupci biti sigurni da će izvršiti sve radove kvalitetno te u dogovorenim rokovima. Moje poduzeće će temeljem moga znanja i iskustva biti u mogućnosti u kućama i stanovima postaviti kvalitetne elektro instalacije.

Ulaganjem u opremu i alate koji zadovoljava sve zahtjeve za izvođenje najsloženijih instalacija sukladno zakonskim propisima bit ću u mogućnosti pružiti sve usluge za koje registriram obavljanje djelatnosti.

Opišite detaljno vrstu proizvoda i/ili usluge koju planirate ponuditi tržištu te pojasnite na kojoj lokaciji namjeravate obavljati djelatnost. Ako planirate obavljati više djelatnosti, navedite pojedinosti za svaku od njih.

Vrsta usluge koja će se pružati na tržištu je usluga elektroinstalacijskih radova jake i slabe struje za fizičke i pravne osobe.

Usluge koje ću obavljati ću podijeliti u sljedeće grupe:

 • usluga adaptacije elektroinstalacija – radova
 • usluga kompletne elektroinstalacije na novim objektima
 • zamjena razvodnih ormara i postavljanje automatskih osigurača
 • postavljanje podnog grijanja
 • ispitivanje i mjerenje postojećih elektroinstalacija te

Usluge će se pružati na području Primorsko-goranske županije, Istarske županije, a po potrebi i opsegu posla usluge je moguće pružati i diljem cijele Hrvatske.

Bavi li se netko u vašoj obitelji (ili se unazad 12 mjeseci bavio) istom/srodnom djelatnošću? (Da / Ne)

U obitelji se nitko ne koristi istom ili srodnom djelatnošću.

Ako je odgovor DA, molimo u nastavku navedite podatke o obiteljskom poslovnom subjektu.

Naziv

OIB

Adresa

Djelatnost

Procjenjujete li da ćete u prvoj godini poslovanja imati potrebu za zapošljavanjem drugih radnika? (Da / Ne / U ovom trenutku ne mogu procijeniti)

U ovom trenutku ne mogu procijeniti.

Molimo da obrazložite odgovor.

Teško je u ovom trenutku procijeniti točan period u kojem će biti potreba za zapošljavanjem drugih radnika, ali planiram zaposliti montera s iskustvom pomoćnog radnika u 2. godini poslovanja poduzeća.

Plan mi je uspostaviti suradnju sa strukovnim školama navedene struke.

Na ovom primjeru poslovnog plana idemo dalje na strukturu ulaganja.

Poslovni plan primjer Struktura ulaganja

Obrazložite u što namjeravate uložiti sredstva HZZ-a neophodna za obavljanje djelatnosti u prvoj godini poslovanja – to mogu biti osnovna sredstva i oprema (navesti koja).

U prvoj godini poslovanja plan mi je uložiti u osnovna sredstva potrebna za rad, za svako navedeno sredstvo ili opremu za rad dajem i kratko pojašnjenje.

Višenamjenske ljestve na izvlačenje zbog potrebe provođenja instalacija i na višim dijelovima prostorija, svestrani čekić za zidove koji će mi služiti za klesanje u betonu i opeci kako bi proveo elektroinstalaciju.

Također ću nabaviti mjerač otpora izolacije i multi metar s dodatnom opremom kako bi elektroinstalacija postavljao uz maksimalnu sigurnost za sebe i druge. Kako bi radio u skladu s propisima zaštite na radu potreban mi je beskontaktni indikator prisutnosti napona kojeg također planiram nabaviti. Za provođenje osnovnih mjerenja prilikom provođenja elektroinstalacije u planu mi je nabaviti strujna kliješta.

Za odlaganje nabavljenog materijala i opreme koja mi je neophodna za rad planiram nabaviti metalni regal iznimno velike nosivosti kako bi odložena oprema u trenutku kada se ne koristi bila uredno pospremljena u poslovnom prostoru.

Setovi Packout su mi potrebni kako bi nabavljeni alat koji želim zaštiti od udaraca, oštećenja ili propadanja što duže mogao koristiti. Pružanje mojih usluga posljedično uzrokuje i prašinu u prostorijama, opadanje dijelova zidova te može ako se oprema adekvatno ne čuva uzrokovati nepotrebnu štetu.

Svjetiljke koje planiram nabaviti omogućit će mi provođenje instalacija i u dijelovima prostorije koji su slabije vidljivosti.

U opremu potrebnu za rad uložit ću u ukupnom iznosu od 7.894,16 eura.

Navedite u što namjeravate uložiti sredstva iz drugih izvora financiranja u prvoj i drugoj godini poslovanja – to mogu biti osnovna sredstva i oprema (navesti koja), materijal i sirovina potrebni za rad, vozilo, oprema za uređenje prostora, edukacije i sl. Navedene stavke navesti u tablici s obzirom na izvor financiranja.   

Iz vlastitih sredstava financirat ću PDV za nabavljenu opremu u iznosu od 2.289,11 eura.     

Potreban prostor i dozvole za rad

Podaci o Vašem poslovnom prostoru: (U vlasništvu / u zakupu / nije potreban)

U zakupu.

Navedite u kojem gradu/mjestu planirate registrirati sjedište budućeg poslovnog subjekta te na kojem području planirate obavljati djelatnost. Ako vam je potreban poslovni prostor, navedite detalje o tome imate li osiguran prostor u svom vlasništvu, vlasništvu obitelji ili ga planirate zakupiti.

Rijeka, Južna 8

Jesu li za obavljanje Vaše djelatnosti potrebne određene dozvole, odobrenja, atesti ili zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta? (Da / Ne)

Ne

Ako da, koje?

Navedite koja odobrenja, ateste, licence i sl. još morate ishoditi ili nabaviti.

Navedite popis opreme i prijevoznih sredstava koje već posjedujete za obavljanje Vaše djelatnosti.       

Postojeća oprema/prijevozna sredstva

Posjedujem vozilo Dacia tip N1 (teretno) za obavljanje djelatnosti.

Poslovni plan primjer: Procjena tržišta i konkurencije

Tko su potencijalni korisnici ili klijenti Vaših proizvoda /usluga, te na koji dio tržišta se planirate orijentirati (odrediti lokalitet: grad, županija, država)?

Potencijalni korisnici usluga su vlasnici obiteljskih kuća i stanova te poduzeća. Prema popisu stanovništva iz 2021.g. u Primorskoj goranskoj županiji je evidentirano preko 109 tis. privatnih kućanstava te preko 150 tis. stanova za stalno stanovanje.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2020. godini ukupno je izgrađeno 5.749 zgrada, od čega je izgrađeno 4.580 stambenih i 1.165 nestambenih zgrada (Državni zavod za statistiku, 2021).

Gore navedeni podaci govore o potencijalu tržišta u Primorskoj-goranskoj županiji, bez uključene Istarske županije koja je zbog blizine mogući korisnik mojih usluga.

Potencijalni korisnici i klijenti mojih usluga su  i pravne osobe na teritoriju Republike Hrvatske. Pružat ću usluge prvenstveno u hotelijerskoj djelatnosti i to u novogradnji ili održavanju postojećih objekata. Blizina Opatije, Rapca i otoka Krka te Gorskog kotara je tržište koje se kontinuirano razvija.

Dostupnost informacija o mojim uslugama bit će na portalu emajstor.hr koji spaja subjekte ponude i potražnje na jednom mjestu.

Opišite kako ste procijenili da će Vaši proizvodi/usluge biti prepoznati na tržištu i da ćete imati dovoljno kupaca za uspješno poslovanje?

Moje poduzeće bit će osposobljeno za sve vrste elektroinstalacija. Takve radove ću izvršavati na području Primorsko goranske županije i Istre. Pristupačnost cijene i kvaliteta usluge će biti temelje za izgradnju poslovanja temeljenu prvenstveno na preporukama zadovoljnih kupaca.

Svake godine HZZ objavljuje popis deficitarnih zanimanja, a zadnjih godina se ponavlja problem premalo upisanih obrtničkih zanimanja.

Kada je riječ o području Republike Hrvatske, preporuka HZZ-a je povećati broj upisnih mjesta u mnogim obrtničkim zanimanjima. Nedostaje tesara, armirača, fasadera, mesara, elektroinstalatera, vodoinstalatera, plinoinstalatera, pekara, automehaničara, alatničara, kuhara, konobara, slastičara, kozmetičara, dimnjačara, frizera…

Potražnja za ovim zanimanjima je vidljiva i putem preporuka za obrazovnu upisnu politiku te se očekuje kako će kvalitetnim pružanjem usluge i dugogodišnje iskustvo koje posjedujem osigurati dovoljan broj klijenata i stabilno poslovanje.

Na koji način ćete obavještavati potencijalne kupce/klijente o ponudi svojih proizvoda/usluga? Označite moguće odgovore.

 • posjetnice
 • usmena reklama i preporuke
 • brošure i letci
 • plaćeni oglasi u novinama i časopisima
 • natpisi na vozilima
 • reklame na radiju i televiziji
 • poslovni sajmovi
 • društvene mreže

Planirate li izradu poslovne web stranice? (Da / Ne, zasad mi nije potrebna / već je u izradi)

Ne, zasad mi nije potrebna.

Ako je web stranica u izradi ili već postoji, navedite poveznicu (link) iste:

Tržište nabave

Imate li dogovorenu suradnju s dobavljačima i budućim poslovnim partnerima?

Da. U privitku se nalaze 3 pisma namjere.

Ako imate dogovorenu suradnju, možete li dostaviti pisane dokaze o istom (predugovore, pisma namjere drugih poslovnih subjekata i sl.)? (Da / Ne zasad)

Da. U privitku se nalaze pisma namjere.

Znate li gdje ćete nabavljati potrebnu opremu, materijal, sirovinu i sl. potrebnu za obavljanje Vaše djelatnosti? (Da / Ne zasad)

Da, U privitku su dokazi.

Možete li sve potrebno nabaviti u Republici Hrvatskoj ili biste neku robu/usluge radije nabavljali u inozemstvu? (Sve mogu nabaviti u RH/ neka inozemna roba/usluge bolje odgovaraju potrebama mog poslovanja (navedite razlog))

Svu mogu nabaviti u RH.

Konkurencija

Tko je Vaša konkurencija? Molimo navedite podatke o Vašim glavnim konkurentima, njihovim prednostima i slabostima u odnosu na Vas.

Rijeka je glavni grad Primorsko-goranske županije i značajno je tržište za elektroinstalaterske radove.. Potražnja za ovim uslugama može varirati ovisno o čimbenicima kao što su veličina i starost zgrada, razina urbanizacije i regulatorno okruženje.

 Posljednjih godina sve je veći fokus na energetsku učinkovitost i održivost u projektiranju i izgradnji zgrada, što može stvoriti prilike za tvrtke specijalizirane za pružanje usluga za koje se registriram. Osim toga, na tržište elektro instalacija mogu utjecati promjene u državnim propisima ili politikama koje se odnose na korištenje energije i emisije.

Konkurencija i ponuda na tržištu elektro instalacija u Rijeci vjerojatno će i dalje biti nedovoljna, usprkos razvoju tvrtki koje nude slične usluge. Za tvrtke može biti bitno da se razlikuju kroz čimbenike kao što su stručnost, kvaliteta i korisnička usluga kako bi stekle konkurentsku prednost.

Detaljnije je navedeno u SWOT analizi za dva konkurenta: JJakić d.o.o. i Elektroinstal d.o.o.

Snage:

 • Dugogodišnje iskustvo na tržištu
 • Stručno osoblje s visokim znanjem i iskustvom u području instalacija
 • Izvrsna reputacija kod klijenata i partnera
 • Posvećenost kvaliteti i sigurnosti u obavljanju posla

Slabosti:

 • Velika konkurencija u području elektroinstalacija radova od strane novootvorenih tvrtki
 • Web stranica i komunikacija s kupcima
 • Potreba za kontinuiranim praćenjem razvoja tehnologije i neadekvatan razvoj radne snage

Prilike:

 • Rastući interes za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost
 • Povećanje građevinskih projekata u gradu Zagrebu i okolici
 • Potreba za stručnjacima u području instalacija, posebice u uvjetima razvoja novih tehnologija
 • Digitalizacija poslovanja i novi načini oglašavanja i prodaje usluga

Prijetnje:

 • Mogućnost ekonomske recesije i posljedično smanjenje građevinskih projekata i potreba za elektro instalaterskim uslugama
 • Povećana konkurencija na tržištu, posebice s dolaskom novih tvrtki koje nude slične usluge
 • Stroge zakonske regulative i zahtjevi za sigurnost pri instalaciji, što može povećati troškove poslovanja
 • Nepredvidljivi uvjeti na tržištu, poput prirodnih katastrofa ili zdravstvenih kriza, što može negativno utjecati na poslovanje.

Po čemu ćete biti drugačiji od svoje konkurencije? Navedite konkretne aktivnosti kojima ćete privući klijente (izbjegavati fraze “brži, bolji, jeftiniji“).

Kombinacija usluga koje pružam, uz značajno iskustvo i usavršavanja koja sam postigao omogućit će mi u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljenje potreba ciljanog tržišnog segmenta, uspješnije od konkurencije. Djelatnost kojom se bavim je tražena na tržištu te ima potencijala za razvoj i pružanje usluga koje će biti prepoznate na tržištu.

U nastavku su navedene moje osnovne snage i slabosti te mogućnosti koje pruža tržište te potencijalne prijetnje. Prepoznao sam slabosti u poslovanju kako bi ih tijekom svog poslovanja nastojao u što većoj mjeri eliminirati.

SWOT analiza za direktora poduzeća

Snage:

 • Dugogodišnje iskustvo i znanje u struci
 • Posvećen isključivo kupcima
 • Kvaliteta, brzina i učinkovitost te prilagodljivost
 • Sposoban preuzeti sve vrste upita i projekata

Slabosti:

 • Ograničeno geografsko područje djelovanja
 • Moguća ovisnost o malom broju ključnih klijenata
 • Mogućnost suočavanja s intenzivnom konkurencijom drugih instalacijskih tvrtki

Mogućnosti:

 • Potencijal za širenje u druge regije ili zemlje
 • Mogućnost diverzifikacije usluga izvan elektro instalacija
 • Rastuća potražnja za elektro instalacijama
 • Mogućnost partnerstva s drugim tvrtkama za pružanje komplementarnih usluga 

Prijetnje:

 • Gospodarske krize koje utječu na potražnju za uslugama instalacije
 • Promjene u vladinim propisima ili politikama koje utječu na elektro industriju
 • Mogućnost suočavanja s pravnim ili sigurnosnim problemima u procesu elektroinstalacija
 • Pojava novih konkurenata s naprednom tehnologijom ili nižim cijenama

Inovativnost projekta

Uvodite li ovim projektom novi ili inovativni proizvod ili tehničko-tehnološki proces?

Poslovni plan primjer: Procjena PRIHODA

U tablicama je potrebno navesti vaše osnovne proizvode ili usluge te njihovu okvirnu cijenu kako bi ste mogli izračunati očekivani prihod u prvoj i drugoj godini poslovanja.

Također je važna procjena količine prodanih proizvoda/usluga u jednom mjesecu (stupac 2) i možete ju odrediti na principu prosjeka: (najbolji mjesec + najlošiji mjesec) / 2.

ACJ AIMS prihodi za samozapošljavanje

Poslovni plan primjer: Procjena TROŠKOVA

Ako planirate registrirati trgovačko društvo, navedite očekivanu mjesečnu bruto plaću (neto plaća + doprinosi) i pomnožite s 12 mjeseci. Ako planirate registrirati obrt ili samostalnu djelatnost, navedite iznos mjesečnih doprinosa i pomnožite s 12. Planirate li zapošljavanje drugih osoba u prvoj godini poslovanja, navedite u drugom stupcu očekivanu bruto plaću za tu osobu/osobe (neto plaća + doprinosi) i pomnožite s 12 mjeseci.

Procjenu troškova je potrebno navesti odvojeno za prvu i za drugu godinu poslovanja.

ACJ AIMS troškovi samozapošljavanje

Nemojte zaboraviti troškove direktora poduzeća u bruto iznosu od 1.014,00 eura mjesečno što je na razini godine iznos od 12.168,00 eura.

Očekivana dobit/dohodak

Procjena dobiti/dohotka

Izračunava se temeljem podataka unesenih u tablicama prihoda i tablicama troškova. Neto dobit je vaša zarada od prodaje proizvoda i usluga koja ostaje nakon što su odbijeni svi troškovi i nakon što je plaćen porez na dobit/dohodak.

U svrhu izračuna koristi se okvirna porezna stopa od 20% i ne predstavlja nužno jednu od trenutno važećih zakonskih poreznih stopa. Redak  4. popunjavaju svi podnositelji zahtjeva bez obzira na planirani pravni oblik registracije (obrti, trgovačka društva, samostalne djelatnosti i sl.).

Na kraju poslovnog plana potrebno je navesti očekivanu zaradu u prvoj i drugoj godini poslovanja.

Moja očekivana neto dobit (zarada) u prvoj godini poslovanja iznosi 1.495,80 eura.

Moja očekivana neto dobit (zarada) u drugoj godini poslovanja iznosi 1.846,86 eura.

Zaključno

Gore navedeni primjer poslovnog plana je primjer koji služi samo kao smjernica za izradu poslovnog plana. Svaki poslovni plan i poslovna ideja je specifična i traži individualni pristup.

Poslovni plan iz ovog primjera temeljen je na razradi poslovne ideje za poticaj za samozapošljavanje. Ako želite vidjeti odgovore na najčešće postavljena pitanja, pročitajte više.

Poslovni plan je dokument kojim morate dokazati:

 • kako ćete biti u mogućnosti realizirati svoju ideju,
 • kako ste realno sagledali potrebe na tržištu,
 • imate potrebne kvalifikacije te ćete
 • odobrena sredstva namjenski potrošiti.
Planiranje uspješnog poslovanja i izrada poslovnog plana je u trenucima kada donosite jednu bitnu odluku u životu nešto što traži potpunu predanost.

Ako želite prepustiti stručnjacima izradu poslovnog plana DOGOVORITE BESPLATNE KONZULTACIJE ili nas kontaktirajte na mail [email protected].

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter